خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات درس تشخیص نارسائیهای یادگیری خواندن و نوشتن بازپر ۱۲۱۳۱۷۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
18 views بار


دانلود نمونه سوالات درس تشخیص نارسائیهای یادگیری خواندن و نوشتن بازپر با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس تشخیص نارسائیهای یادگیری خواندن و نوشتن بازپر ۱۲۱۳۱۷۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

تشخیص نارسائیهای یادگیری خواندن و نوشتن بازپر ۱۲۱۳۱۷۹

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس تفکر و زبان ۱۲۱۷۰۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
17 views بار


دانلود نمونه سوالات درس تفکر و زبان با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس تفکر و زبان ۱۲۱۷۰۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

تفکر و زبان ۱۲۱۷۰۶۲

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس روانشناسی خواندن و نوشتن ۱۲۱۳۱۷۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
15 views بار


دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی خواندن و نوشتن با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس روانشناسی خواندن و نوشتن ۱۲۱۳۱۷۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

روانشناسی خواندن و نوشتن ۱۲۱۳۱۷۲

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته ۱۲۱۳۱۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
14 views بار


دانلود نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته  با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس روش تحقیق پیشرفته ۱۲۱۳۱۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

روش تحقیق پیشرفته ۱۲۱۳۱۸۲

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس روش های تدریس زبان ۱۲۱۳۱۷۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
15 views بار


دانلود نمونه سوالات درس روش های تدریس زبان  با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس روش های تدریس زبان ۱۲۱۳۱۷۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

روش های تدریس زبان ۱۲۱۳۱۷۴

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۳۲۳۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
12 views بار


دانلود نمونه سوالات درس زبان شناسی کاربردی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۳۲۳۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۳۲۳۹

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی ۱۲۱۳۱۶۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار


دانلود نمونه سوالات درس زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی ۱۲۱۳۱۶۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

 

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۳۰۵۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
12 views بار


دانلود نمونه سوالات درس مقدمات زبان شناسی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۳۰۵۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۳۰۵۳

 

 

 لینک منبع

نمونه سوالات درس تدریس مهارت های خواندن و نوشتن ۱۲۱۳۱۸۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار


دانلود نمونه سوالات درس تدریس مهارت های خواندن و نوشتن با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات درس تدریس مهارت های خواندن و نوشتن ۱۲۱۳۱۸۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند.

جهت مشاهده نمسال های موجود در این پکیج کلیک کنید

آخرین نیمسال موجود به مجموعه اضافه شد.

تدریس مهارت های خواندن و نوشتن ۱۲۱۳۱۸۴

 

 

 لینک منبع

دانلود جزوه بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمی

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار


دانلود جزوه بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمی دانشگاه پیام نور در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی شامل مهمترین نکات درس به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود جزوه بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمی

قسمتی از جزوه بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمی

۱-ماریز ویلانت رفتارهای خلاف کودکان و نوجوانان در گذشته را نوعی بازی محسوب میکرد که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که
نوجوانها در میان گروه های همسان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است.

۲-عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
اول . فقر
به عقیده دکتر کی نیا فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و گوشش و تلاش برای بهبود زندگی میکند ،
فقر موجب بزهکاری نیست ، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد .
عواملی که باعث حاشیهنشینی اطفال و توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه آنها میگردد عبارتند ازفقر ، طرد اجتماعی و بیکاری .
مرتون و دورکهایم در نظرات خود درباره فقر میگویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل (فقر) (تصویر) یا (قول) آرزوهای بلند
پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیرقابل تحمل میگردد.

کونیک اشاره میکند که فقر کارهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، برعکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان
به آن عادت کرده است .
با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود ۳/۸نفر است ۱۲،۰۰۰،۰۰۰نفر زیر خط فقر به سر میبرند .
دوم. وضعیت نابسامان اقتصادی
سوم . مشکلات خانوادگی >>> بی توجهی والدین نسبت به فرزندان و تضاد خانوادگی در زمره این عامل قرار دارند .
نبود فردی که کودک بتواند خود را با او هماهنگ سازد یکی از علل اصلی وجودی گروههای بزهکار در میان نوجوانان امروزی است .
همانندسازی باعث افزایش وجوه اشتراک میان اعضای خانواده و ایجاد ارتباطی نسلی میگردد .
وقتی که میان کودک و پدر مادر همانندسازی وجود نداشته باشد وجوه اشتراک میان اعضای خانواده بسیار کم شده و در حقیقت ارتباط نسلی وجود
نخواهد داشت .
ایبراهمسن معتقد است : فقدان همبستگی و دلبستگی و احترام به بزرگترها باعث پیدایش حس عدم مسئولیت نسبت به بزرگترها به طور کلی میشود
که منجر به فعالیت های ضداجتماعی و مجرمانه نوجوانان میگردد و یکی از دلایل افزایش میزان اختلالات در میان جوانان امروزی است .
چهارم . مسائل آموزشی
پنجم . مهاجرت >>> در این علل امکان انحراف از نوع رفتاری که هنجار تلقی میشود بیشتر خواهد شد .
ششم . فشار روانی

۳-پیشگیری در سه مرحله امکانپذیر است :
پیشگیری اولیه
شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرمزا طراحی شده است. در این پیشگیری توجه زیادی به علل بنیادی وقوع جرم میشود و بر این عقیده استوار است که جرائم در اثر نارسایی های اجتماعی به وقوع میپیوندند. این نوع پیشگیری ، پیشگیری اجتماعی خوانده میشود .

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که به کلیه محیطهای پیرامون فرد که در فرآیند جامعه پذیری و اجتماعی پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر میگذارند .

شیوه های پیشگیری اجتماعی بیشترین تمرکز را بر روی برنامه ها و سیستمهای تکمیلی دارد .

از جمله پیشگیری اجتماعی، پیشگیری زودرس است که با شناسایی رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی و ناسازگارانه اطفال و اقدام های مناسب جلوی عوامل و خطری را که اطفال در معرض آن هستند میگیرند . این پیشگیری کاراترین شیوه های پیشگیری اجتماعی است و تنها مشکل این نحوه پیشگیری ، مشکل برچسب زنی است .

دومین پیشگیری کمک به کودکانی است که به دلایل خانوادگی – مالی و یا فردی در معرض خطر بزهکاری قرار دارند .
پیشگیری مرحله سوم مربوط به کودکان معارض قانون است که وظیفه نظام دادرسی ویژه نوجوانان است که راهکارهایی برای اجتناب از تماس غیر ضروری با نظام رسمی قضایی برای آنان اتخاذ نماید.

توضیحات کامل خلاصه کتاب بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمی

جزوه درس بزهکاری اطفال ۱ (بر اساس منبع دانشگاه پیام نور) در قالب فایل pdf ، به همراه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته ۱۲۱۷۱۴۹ .

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات بزهکاری اطفال ۱

جهت دانلود جزوه بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۳,۹۰۰ تومان

دانلود جزوه بزهکاری اطفال ۱ شهلا معظمیلینک منبع

Page 30 of 286« First...1020...2829303132...405060...Last »