خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان مقاله زیان های ناشی تلفات انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله الگوهای انرژی و لزوم به کارگیری آنها در توسعه نیروگاه ها و سیستم های قدرت

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله مدیریت تقاضای مصرف برق

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله چند روش برای کاهش استراق انرژی الکتریکی

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله بهینه سازی خدمات مشترکین

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله بررسی نرخ بهینه تعرفه برق

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

مقاله تاثیر رسانه بر تربیت کودکان و نوجوانان

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار

[ad_1]

مقاله تاثیر رسانه بر تربیت کودکان و نوجوانان

 

تحقیق با موضوع تاثیر رسانه بر تربیت کودکان و نوجوانان

۷صفحه 

 

این مقاله شامل:

 • چکیده
 • مقدمه
 • تعریف رسانه
 • سواد رسانه ای
 • مرور جایگاه رسانه در سند تحول
 • نقش رسانه در تربیت رسمی و عمومی
 • نقش رسانه در تربیت غیر رسمی
 • پیامدهای منفی رسانه بر تربیت نوجوانان و جوانان
 • دلزدگی از اوقات فراغت ،زمینه ساز تربیت ناسالم
 • نتیجه گیری
 • منابع

 

چکیده

رسانه های گروهی مانند رادیو ،تلویزیون و مطبوعات از جمله عواملی هستند ک در تربیت ، هدایت و بالابردن شعور

اجتماعی نوجوانان و جوانان نقش مؤثری ایفا میکنند و اگر جهت آن برخلاف خیر و صلاح عمومی جامعه باشد کج روی ،

فساد و بزهکاری را در پی خواهد داشت .رسانه های جمعی نیز مانند بسیاری از یافته ها و ساخته های انسانی میتوانند

مفید یا مضر باشند .بنابراین رادیو ، تلویزیون ، فیلم های سینمایی و مطبوعات خود وسیله تعیین کننده و تأثیر گذار بر روی

انحرافات اجتماعی نیستند بلکه ابزاری در دست انسانها میباشد . لذا تأثیرات رسانه های جمعی بر روی انحرافات اجتماعی ،

مربوط ب تغییراتی است ک انسانهای سازنده ، اداره کننده و پخش کننده برنامه های آگاهانه یا نا آگاهانه ب جامعه عرضه

می دارند .

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع

مقاله مدیریت جهادی

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار

[ad_1]

مقاله مدیریت جهادی

 

تحقیق با موضوع مدیریت جهادی 

۹صفحه

 

این مقاله شامل:

 • چکیده
 • مقدمه
 • پرسش های پژوهشی
 • تعاریف
 • ضرورت مدیریت جهادی
 • بایسته های مدیریت جهادی
 • ویژگی های مدیران در مدیریت جهادی
 • آسیب های مدیریت جهادی
 • تحلیل ،نتیجه گیری و پیشنهادات
 • منابع

 

چکیده

مدیریت می تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛اما زمانی می تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق

بخشد ،که این مدیریت با صبغه ی جهادی همراه باشد(پورمنصور ،۹۳).

دستیابی به تمدن اسلامی با تامین اقتصاد به عنون مقدمه و فرهنگ به عنوان جهت دهنده و همچنین غایت حرکت تمدنی

،یک اصل اساسی است که نیازمند تامین عناصری چون عزم ملی و مدیریت جهادی است ؛زیرا زمانی میتوان موفقیت و

تحقق اهدافی چون اقتصاد سالم و مستقل و شکوفا را در کنار فرهنگ اسلامی به دست آورد که ملت پس از جزم به

حقانیت و درستی راه ،در راه عمل ،عزم ارادی خود را به نمایش بگذارند و این عزم ملی و اراده با یک مدیریت جهادی همراه

شود

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله جایگاه شرکت های توزیع در صنعت برق ایران

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان مقاله برآرود تقاضای انرژی مناقط روستائی

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار

[ad_1]

چرا جزوه ها دات کام مطالب خود را به صورت رایگان ارائه می کند ؟

تیم جزوه ها دات کام با هدف حمایت از سیستم آموزشی کشور مطالب خود را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آموزشی جامعه به پیشرفت کشورمان کمک نماییم. خواهشمندیم شما با معرفی این سایت به دوستانتان و اقوام و همکلاسی های خود به پیشرفت جامعه کمک نمایید. لازم به ذکر است تمامی فایل ها و مطالب این سایت رایگان بوده و خواهد ماند.

تلفن پذیرش آگهی :

۰۳۱-۳۶۵۱۱۰۷۴

۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

[ad_2]

لینک منبع

Page 20 of 648« First...10...1819202122...304050...Last »