خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات برق صنعتی درجه ۱

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار


نمونه سوالات برق صنعتی درجه ۱ فنی و حرفه ای

دانلود کاملترین مجموعه آموزشی سوالات برق صنعتی درجه ۱ شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته به قیمت ۵۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

نمونه سوالات برق صنعتی درجه 1

چند مورد از نمونه سوالات برق صنعتی درجه ۱

 1. تابلو های الکتریکی به لحاظ سطح ولتاژ به چند دسته تقسیم میشوند؟

الف)۳            ب)۴                        ج)۵                  د)۷

 1. تابلوهای LV به لحاظ کاربرد به چند دسته تقسیم بندی میشوند؟

الف)۳                   ب) ۴                    ج)۵                    د)۷

 1. عنوان indoor و outdoor به کدام نوع دسته بندی تابلو اطلاق میشود؟

الف) دسته بندی ایستایی تابلو              ب) محل نصب

ج) ساختمان و شکا ظاهری                       د) هیچ کدام

 1. عنوان self standing و wall mounted به کدام نوع دسته بندی تابلو اطلاق میشود؟

الف) دسته بندی ایستایی تابلو   ب) محل نصب

ج) ساختمان و شکا ظاهری                    د) هیچ کدام

 1. عنوان تابلوهای تمام بسته و کشویی به کدام نوع دسته بندی تابلو اطلاق میشود؟

الف) دسته بندی ایستایی تابلو              ب) محل نصب

ج) ساختمان و شکا ظاهری                د) هیچ کدام

 1. کدام گزینه مناسب ترین محل نصب را برای تابلو های اصلی یا Mainبیان کرده است؟

الف) بعد از ترانس اصلی               ب) قبل از ترانس اصلی

ج) قبل از مصرف کننده نهایی           د) هیچکدام

 1. تعریف “تابلوهای زیر دستی از فیدرهای تابلو های اصلی تغذیه میشوند”مربوط به کدام گزینه است؟

الف)DB               ب)SUB Main          ج) MCC          د) HV

 1. تعريف “اکثرا این تابلوها در ساختمان ها و برای توزیع توان در پایین دست استفاده میشوند” مربوط به کدام گزینه است؟

الف)DB               ب)SUB Main          ج) MCC          د) HV

 1. تعريف “این تابلوها مجهز به فرمان از راه دور یا PLC میباشند “مربوط به کدام گزینه است؟

الف)DB               ب)SUB Main          ج) MCC          د) HV

 1. مراحل ساخت تابلو به چند دسته تقسیم میشود؟

الف) یک               ب) دو          ج) سه      د) چهار

مطالب مرتبط : دانلود نمونه سوالات برق صنعتی درجه ۲

 1. منظور از R زدن سر شمش ها چیست؟

الف) جلوگیری از آسیب دیدن اپراتور هنگام تعمیر تابلو

ب) جلوگیری از آزاد شدن الکترونها

ج) جلوگیری از اتصال شمشها به یکدیگر

د) هیچ کدام

 1. عملیات رنگ کاری تابلوها در چند مرحله صورت میگیرد؟

الف) دو               ب) چهار          ج) شش          د) پنج

 1. مشخصه درجه حفاظتی یا IP به چه معناست؟

الف) International Protection

ب) Ingress Protection Marking

ج) گزینه الف و ب

د) هیچ کدام

نمونه سوالات برق صنعتی درجه یک

 1. طبق استاندارد ۶۰۵۲۹-IEC حرفX در IPxy چه نوع حفاظتی را بیان میکند؟

الف) سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد

ب) سطح حفاظت را در برابر نفوذ آب

ج) سطح حفاظت در برابر تنش های مکانیکی

د)هیچ کدام

 1. حداقل فاصله کابلها از یکدیگر برای اینکه از ضرایب کاهش ظرفیت کابلها استفاده نشود، چقدر میباشد؟

الف) برلبر قطر کابل         ب) برابر قطر کابل      ج) نصف شعاع خمش کابل                                       د) محدودیتی از این بابت وجود ندارد و میتوان کابلها را در مجاورت هم قرار داد.

 1. رنگ عایق هادی حفاظتی در مدارهای الکتریکی باید کدام یک از موارد زیر باشد؟

الف) قهوه ای          ب) سیاه        ج) سبز / زرد       د) آبی کمرنگ

 1. کدامیک از عوامل تعیین کننده انتخاب مقطع هادی ها نمیباشد ؟

الف) افت ولتاژ و حداکثر دمای مجاز

ب) افت ولتاژ و مقاومت ظاهری

ج) تنش های الکتریکی مکانیکی بهره اقتصادی

د) هیچکدام

 1. اگر پست ترانسفورماتور به عللی در طبقات بالای یک ساختمان احداث شود استفاده از چه نوع ترانسفورماتوری مجاز میباشد؟

الف) خشک              ب) روغنی             ج) آسکارل            د) آسکارل و خشک

جهت دانلود نمونه سوالات برق صنعتی درجه ۱ از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۵,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات برق صنعتی درجه ۱لینک منبع