خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار


دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای در قالب pdf با بهترین کیفیت که شامل سوالات مهم دوره های گذشته این آزمون می باشد.

✅به علم و فن جمع آوری اطلاعات از روی عکس های گرفته شده به صورت قیاسی یا رقومی از اشیا و محیط اطراف آنها در یک سیستم مبنای مشخص اطلاق می شود.

۱)کاداستر   ۲)فتوگرامتری      ۳)نقشه مسیر      ۴)توپوگرافی

✅کدام یک از شاخه های نقشه برداری زیر برای تهیه نقشه های ثبتی املاکی مورد استفاده قرار می گیرد؟
)۱نقشه برداری نظامی
)۲نقشه برداری ژئودزی
)۳نقشه برداری زیرزمینی
)۴نقشه برداری کاداستر

✅در کدام شاخه از نقشه برداری، به دلیل وسعت بیشتر زمین (بیشتر از ۱۰*۱۰کیلومتر)، بایستی انحنای زمین را هم در نظر گرفت؟
)۱مستوی )۲کارتوگرافی )۳ژئودزی )۴هیدروگرافی

✅اختلاف بین کمیت اندازه گیری شده با مقدار واقعی آن کمیت را گویند.
)۱خطای ظاهری )۲خطای هندسی )۳خطای واقعی )۴اشتباه

✅در مورد تعریف خطا و اشتباه کدام گزینه صحیح می باشد؟
)۱مقدار خطا کوچک است و منفی یا مثبت بودن آن مشخص نیست.
)۲مقدار اشتباه کوچک است و منفی یا مثبت بودن آن مشخص نیست.
)۳مقدار خطا را می توان با کنترل مشاهدات تشخیص داده و حذف نمود.
)۴گزینه ۱و ۳صحیح است

✅کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
)۱دلایل درست نبودن یک اندازه گیری اشتباه و خطا می باشد.
)۲خطا شامل دو خطای سیستماتیک و تدریجی است.
)۳خطا از فراموشی یا عدم مهارت نقشه بردار ناشی می شود.
)۴خطای اتفاقی دارای جهت و اندازه مشخص است

نمونه سوالات نقشه برداری درجه 1

نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ با جواب

✅زاویه حامل کدام است؟
)۱زاویه ای که هر امتداد با امتداد شمال شبکه تشکیل می دهد.
)۲کوچکترین زاویه ای است که بین امتداد شمال شبکه با امتداد مفروض تشکیل می دهد.
)۳زاویه ای است که بین امتداد شمال شبکه با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکیل می دهد.
)۴کوچکترین زاویه ای که هر امتداد با امتداد شمال-جنوب تشکیل می دهد

✅جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری دقیق از موقعیت و ابعاد عوارض طبیعی و مصنوعی، جهت
ترسیم نقشه را گویند.
)۱تقاطع )۲ترفیع )۳برداشت )۴پیمایش

✅در نقشه های توپوگرافیک کدام عوارض مشخص می شود؟
)۱عوارض ارتفاعی
)۲عوارض مسطحاتی و ارتفاعی
)۳برش های عرضی
)۴عوارض مسطحاتی

✅از کدام نوع پیمایش اکثراً در مواقعی استفاده می شود که طول منطقه مورد نظر نسبت به عرض آن نسبتاً بزرگ باشد؟
)۱باز
)۲بسته
)۳مغناطیسی
)۴ترسیمی امتدادی

✅کدام روش دقت اندازه گیری زاویه را بیشتر افزایش می دهد؟
)۱روش تجدید
)۲روش تکرار
)۳روش قرائت کوپل
)۴روش تجدید و تکرار به یک اندازه خطا را کاهش می دهند

✅برای برداشت مسطحاتی عوارض چه مراحلی باید طی شود؟
)۱استقرار، تراز نمودن، ایستگاه گذاری، توجیه، برداشت
)۲استقرار، ایستگاه گذاری، برداشت
)۳استقرار، تراز نمودن، ایستگاه گذاری، قرائت ژالون، توجیه، برداشت
)۴استقرار، توجیه، برداشت

✅در ترازیابی دید عقب چیست؟
)۱اولین قرائت پس از تنظیم و تراز کردن تراز یاب روی یک نقطه ارتفاع دار
)۲قرائت روی یک میخ ثابت
)۳آخرین یا دومین قرائت روی میر پس از تراز کردن دوربین
)۴هیچکدام

✅برای تراز نمودن دوربین بر روی سه پایه ترتیب کدام گزینه درست است؟
)۱تراز نمودن لوبیایی- کروی- کمپانساتور
)۲تراز نمودن کروی- لوبیایی- روشن کردن- کنترل کمپانساتور
)۳تراز نمودن کمپانساتور- لوبیایی- کروی
)۴تراز نمودن کروی- روشن کردن- تراز کمپانساتور- لوبیایی

دانلود نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱

نمونه سوالات آزمون نقشه برداری درجه یک

✅کاربرد ابزارهای افست در کدام گزینه آمده است؟
)۱پیاده سازی عوارض روی زمین
)۲پیاده سازی عوارض مسیر
)۳پیاده سازی عوارض موازی نسبت به خط یا کمان مرجع
)۴پیاده سازی عوارض در یک امتداد

✅هنگام جابجایی دوربین بین ایستگاه های قرائت سر زمین کدام مورد ضروری نیست؟
)۱باز کردن قفل لمب
)۲جدا کردن دوربین از سه پایه
)۳خاموش کردن دستگاه
)۴گذاشتن دوربین در جعبه حمل

✅اصول ارتفاع یابی نقاط غیر قابل دسترس با استفاده از دستگاه توتال چگونه است؟
)۱چسباندن برچسب روی عارضه و قرائت آن
)۲قرائت رفلکتور در پای عارضه و محاسبه ارتفاع با استفاده از زاویه چرخش قائم تلسکوپ
)۳قرائت رفلکتور در پای عارضه و محاسبه ارتفاع توسط زاویه افقی
)۴قرائت زاویه قائم

✅دوربین های توتال با قرائت هر نقطه چه مواردی را می تواند ذخیره کند؟
)۱مختصات سه بعدی عارضه
)۲طول و زاویه افقی نسبت به نقطه ایستگاهی
)۳توصیف نقطه
)۴هر سه مورد

توضیحات نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ :

این بسته طلایی شامل مهمترین سوالات این آزمون می باشد با مطالعه این مجموعه قبولی خود را تضمین کنید.

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمونهای ادواری و مربیان فنی و حرفه ای

جهت دانلود نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ای از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات نقشه برداری درجه ۱ فنی و حرفه ایلینک منبع