خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی ۹۷

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار


 • در کدامیک از محل‌های زیر ایستادن یا توقف مجاز می‌باشد؟

الف- در فاصله ۱۰ متری تقاطع                           ب- خطوط پارک

ج- روی پل‌ها                                                د- پیاده رو و گذر‌گاه پیاده

 • رانندگان وسایل نقلیه‌ای که از آنها سبقت گرفته می‌شود باید چه اقدامی انجام دهند؟

الف- برسرعت خود بیفزایند

ب- سریع به شانه راه رفته توفق نمایند

ج- با گردش به چپ مانع سبقت وسیله نقلیه در حال سبقت شوند

د- راه را برای وسیله نقلیه در حال سبقت باز کنند و بر سرعت خود نیفزایند

 • در چند متری پیچ‌ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟

الف- ۳۰ متری                             ب- ۵۰ متری

ج- ۴۰ متری                               د- سبقت گرفتن در پیچ ها محدودیت ندارد

 • حداقل سرعت در آزاد‌راههای واقع در شهر‌ها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

الف- ۷۰ کیلومتر در ساعت                                ب- ۳۰ کیلومتر در ساعت

ج- ۵۰ کیلومتر در ساعت                                           د- ۶۰ کیلومتر در ساعت

 • استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفاً در……….

الف- خط عبوری سمت چپ جنب جدا کننده وسط آزاد راه مجاز می‌باشد.

ب- خط عبوری سمت راست جنب شانه آزاد‌راه مجاز می‌باشد.

ج- تمامی خطوط عبور مجازی می‌باشد.

د- بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد.

 • بازگذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت……..

الف- مجاز است                             ب- در صورت داشتن بار مجاز است

ج- ممنوع است                                      د- در صورت رعایت سایر شرایط مجاز است

 • حرکت با دنده خلاص در سرازیری و معابر شیب‌دار چگونه است؟

الف- مشکلی ندارد                                 ب- با رعایت اصول ایمنی مجاز است

ج- ممنوع است                             د- مجاز است

 • رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد چگونه است؟

الف- ممنوع است                           ب- فقط در معابر برون شهری مجاز است

ج- با هماهنگی شهرداری مجاز است    د- در خیابانهای محلی مجاز است

 • کدام یک از موارد زیر جزو سیستم اگزوز خودرو می‌باشد؟

الف- فن            ب- فیلتر هوا           ج- نشانگر سوخت             د- کاتالیست

 • کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌باشد؟

الف- بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضد‌یخ پر شود.

ب- استفاده از ضد‌یخ در تابستان می‌تواند منجز به جوش آوردن زودتر موتور شود.

ج- مایع ضد‌یخ از یخ‌زدگی آب در سرما جلوگیری می‌کند.

د- ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک‌کاری موثر نمی‌باشد.

 • معیوب بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب می‌شود……..

الف- آب رادیاتور جوش بیاورد

ب- افزایش آلایندگی گازهای خروجی از موتور شود

ج- فرمان پذیری و سیستم هدایت خودرو دچار اختلال شود

د- روغن موتور به مرور زمان کاهش یابد

 • در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهمترین اقدام کدام است؟

الف- باز کردن راه هوایی تنفس          ب- با کشیدن پتو بدن او را گرم نگهدارید

ج- دادن مایعات و نوشیدنی گرم          د- مصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آورید

 • کدام یک از موارد زیر جزو رفتار‌های رانندگان پر خطر و پر‌خاشگر نمی‌باشد؟

الف- بوق زدن‌های بیهوده و مکرر

ب- رعایت حقوق شهروندی و حریم دیگران در هنگام رانندگی

ج- استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده‌ی مقابل

د- توهین به سایر رانندگان و انجام رفتار‌های ناپسند و زشت

 • در کدامیک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

الف- نداشتن جعبه کمک‌های اولیه در داخل خودرو

ب- عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب

ج- هنگام بارندگی شدید

د- سوختن چراغ داخل خودرو

 • کدامیک از موارد زیر در خصوص حرکت با دنده عقب صحیح است؟

الف- در حرکت با دنده عقب باید میدان دید عقب را کنترل نمود و به آرامی و با نگاه کردن به فضای پشت حرکت نمود.

ب- در حرکت با دنده عقب باید از فردی که در کنار شما در خودرو است بخواهید که به عقب نگاه کند.

ج- در حرکت با دنده عقب بایستی از سمت چپ پشت سر را نگاه نمود.

د- در حرکت با دنده عقب نیازی به نگاه کردن به پشت سر نبوده وصرفاً از طریق آینه‌ها می‌توان این کار را انجام داد.

 • کم بودن باد تایر‌های خودرو باعث چه می‌شود؟

الف- از دست رفتن فرمان‌پذیری خودرو                   ب- افزایش سرعت خودرو

ج- کاهش مصرف سوخت                                            د- فرسایش تایر خودرو

 • در محل توقف ( پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که……..

الف- ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است

ب- وابسته به سازمانهای دولتی است

ج- مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می‌نماید

د- ابعاد بزرگتری دارد

 • حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه‌های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

الف- ۹۵ کیلومتر در ساعت                                ب- ۱۲۵ کیلومتر در ساعت

ج- ۱۱۰ کیلومتر در ساعت                                د- ۸۵ کیلومتر در ساعت

 • استفاده از چراغ‌های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه…….

الف- ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح     ب- مجاز است

ج- محدودیتی ندارد                                        د- در معابر شهری ممنوع نیست

 • تا چه فاصله‌ای از تقاطع‌ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

الف- ۲۰ متری            ب- ۱۵ متری         ج- ۳۰ متری          د- ۲۵ متری

 • کدام یک از پاسخ ‌های زیر در خصوص نقص در سیستم جلو‌بندی و یا شکستگی آن صحیح می‌باشد؟

الف- تایر‌های عقب خودرو سائیده می‌شود

ب- مصرف سوخت افزایش می‌یابد

ج- هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌گردد

د- رادیاتور خودرو جوش می‌آورد

 • کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آن صحیح می‌باشد؟

الف- در حین عبور از خط آهن باید دنده خودرو را از دنده سنگین به دنده سبک تغییرداد.

ب- در حین عبور از خط آهن می‌بایستی از تعویض دنده خودداری شود.

ج- در حین عبور از خط‌ آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر  داد.

د- قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود.

 • حرکت کردن از روی خطوط هاشور در حاشیه راهها که معمولا کنار اتوبانها، آزادراهها، بزرگراهها و تونلها کشیده می‌شود…….

الف- مجاز است                                              ب- در شب‌ها مجاز است

ج- در صورت ترافیک سنگین مجاز است                          د- ممنوع است

 • در راههایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیاء، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که…….

الف- به سمت راست گردش می کند

ب- مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد

ج- به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند

د- مسیر عبور آنها بسته یا سهم کمتری را دارا می‌باشد

 • سبقت از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد…..

الف- فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است                         ب- ممنوع است

ج- در هنگام روز مجاز است                                        د- مجاز است

 • رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

الف- خط وسط            ب- سمت راست      ج- سمت چپ         د- خط زیکزاک

 • کدام یک از موارد زیر توسط راننده مجاز است؟

الف- ریختن زباله از داخل خودرو به بیرون

ب- حرکات نمایشی و دور زدن درجا

ج- پرتاب آب دهان به بیرون

د- بستن دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلوی خودرو

 • کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف-باز کردن در‌های وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست

ب- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌روها مجاز است

ج- اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه مجاز است

د- توقف در ۱۰ متری ورودی بیمارستانها مجاز است

 • دور زدن تا چه فاصله ای از پیچ‌ها که میدان دید کافی ندارد ممنوع است؟

الف- ۲۵۰ متری          ب- ۲۰۰ متری       ج- ۳۰۰ متری                د- ۱۵۰ متری

 • استفاده از لاستیک‌های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه چگونه است؟

الف- مجاز است                                              ب- ممنوع است

ج- در صورت ضرورت بلامانع می‌باشد                     د- در تابستان بلامانع می‌باشد

 • برای گردش به چپ درراههای بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده نداشته باشد، رانندگان موظفند وسیله نقلیه را ……

الف- در وسط راه متوقف و با علامت دادن به سایرین گردش نمایند.

ب- راهنمای سمت چپ را روشن و گردش نمایند.

ج- در شانه‌راه و یا منتهی الیه سمت راست راه، متوقف و سپس با رعایت حق تقدم گردش نمایند.

د- در وسط راه با زدن راهنما به سمت چپ گردش نمایند.

 • در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه‌ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که……

الف- وابسته به سازمانهای دولتی است            ب- به سمت راست گردش می‌کند

ج- به سمت چپ گردش می‌کند                  د- ابعاد بزرگتری دارد

 • علایم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام مورد است؟

الف- اشاره یا دست                                 ب- بوق کوتاه و چراغ راهنما

ج- تعویض نور چراغ بالا و پایین                  د- بوق مکرر و ممتد

 • در چند متری ورودی تونل‌ها ، سبقت گرفتن ممنوع است؟

الف- ۱۵۰ متری          ب- ۱۰۰ متری       ج- ۱۸۰ متری                د- ۲۰۰ متری

 • میزان سرعت مجاز در آزادراهها و بزرگراهها چگونه تعیین می‌شود؟

الف- بر اساس مهارت راننده                        ب- بر اساس میزان سرعت خودرو

ج- بر اساس تابلو‌های نصب شده                   د- بر اساس فصول سال

 • حداکثر سرعت میدان‌ها چند کیلومتر در ساعت است؟

الف- ۷۰ کیلومتر در ساعت                                ب- ۵۰ کیلومتر در ساعت

ج- ۶۰ کیلومتر در ساعت                                           د- ۳۰ کیلومتر در ساعت

 • در کدام یک از موارد زیر توقف مجاز است؟

الف- روی پل     ب- درون تونل‌ها      ج- ۲۰ متری میادین          د- معابر در ارتفاع

 • کدامیک از موارد زیر در خصوص تبدیل نور بالا به پایین اشتباه می‌باشد؟

الف- زمانی که فاصله خودرویی که از روبرو به شما نزدیک می‌شود ۱۵۰ متر یا کمتر باشد نور بالا را به نور پایین تبدیل کنید

ب- زمانی که خودرویی در پشت سرشما حرکت می کند، نور بالا را به نور پایین تبدیل کنید

ج- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما در حرکت است، ۱۵۰ متر یا کمتر  است.

د- زمانی که خودرویی از روبرو به شما نزدیک می‌شود، نور بالا را به نور پایین تبدیل کنید

 • دور زدن از چه فاصله ای از تونل‌ها که دیدکافی و ایمنی لازم را ندارد ممنوع است؟

الف- ۲۰۰ متری          ب- ۲۵۰ متری       ج- ۱۵۰ متری                د-۳۰۰ متری

 • تابلو‌های منع کننده با چه رنگی نشان داده می‌شوند؟

الف- قرمز          ب- زرد فسفری           ج- نارنجی           د- قهوه‌ای تیره

 • ترمز دستی به نام ترمز…… و ترمز پایی به نام ترمز…..یا ترمز سرویس شناخته می‌شود.

الف- سرعتی- قدرتی  ب- اولیه- ثانویه    ج- قدرتی- سرعتی د- ثانویه- اولیه

 • حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت برای سایر وسایل نقلیه چگونه است؟

الف- مجاز است                                              ب- محدودیتی ندارد

ج- در صورت رعایت ایمنی مجاز است                    د- ممنوع است

 • درصورتیکه خودرو جوش آورده چه اقدامی بایستی انجام داد؟

الف- در کنار راه متوقف و در رادیاتور را باز کرده در داخل آن آب اضافه نمایید.

ب- در کنار راه توقف و به هیچ وجه در رادیاتور را باز نکنید و با احتیاط مقداری اب بر روی رادیاتور بریزید.

ج- به مسیر خود ادامه و خودرو را به اولین تعمیرگاه انتقال می‌دهیم.

د- خودرو را در حین حرکت خاموش تا رادیاتور خنک شود.

 • کدامیک از موارد زیر جان فرد را به خطر می‌اندازد؟

الف- بالا بودن درجه حرارت بدن                          ب- داشتن ضربان قلب

ج- فقدان تنفس                                             د- خراشیدگی پوست

 • رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی می‌باشد؟

الف-شخصیت و درک اجتماعی  ب- میزان سواد    ج- میزان ثروت   د- معروف بودن

 • کدام مورد نمونه ای از رفتار پر خطر هنگام رانندگی است؟

الف- حرکت بین خطوط                                    ب- توجه به جلو

ج- رعایت فاصله طولی                                      د- استفاده از تلفن همراه

 • کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با سرعت مطمئنه را بیان می‌کند؟

الف- رانندگی با سرعتهای پایین                           ب- رانندگی با سرعتهای بالا

ب- رانندگی براساس شرایط محیطی و جاده‌ای          د- رانندگی در ساعات روز

 • راههایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت مانند وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز، کافی نباشد حق تقدم عبور با کیست؟

الف- وسایل نقلیه‌ای که دارای عرض بیشتری باشند.

ب- نیازی به رعایت حق تقدم عبور نبوده و هر وسیله‌ای که سریعتر عبور کند.

ج- وسایل نقلیه‌ای که مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می باشند.

د- وسایل نقلیه‌ای که سرعت بیشتری دارند.

 • در کدام مورد زیر سبقت گرفتن ممنوع است؟

الف- ۲۰۰ متری سربالایی                                         ب- ۲۰۰ متری پیچ‌ها         ج- ۲۰۰ متری تونل‌ها                                             د- بر روی خط ممتد      

 • خستگی و خواب آلودگی راننده چه تاثیری بر رانندگی وی دارد؟

الف- افزایش توجه به رانندگی

ب- افزایش سرعت تصمیم‌گیری در هنگام بروز خطر

ج- شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان

د- کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش فرد

 • کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می باشد؟

الف- بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضدیخ پر شود.

ب- مایع ضد یخ از یخ زدگی آب در سرما جلوگیری نمی‌کند.

ج- ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری موثر است

د- عدم استفاده از ضدیخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش آوردن زودتر شود.

 • در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک شدن سریع موتور چه اقدامی انجام می‌دهید؟

الف- آب بر روی بلوک موتور می‌ریزیم

ب- با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور می‌ریزیم

ج- به طور متناوب ولی با احتیاط آب را بر روی موتور می‌ریزیم

د- با احتیاط فقط آب تصفیه شده بر روی بلوک موتور می‌ریزیم

 • سطح روغن موتور را با چه وسیله می‌توان کنترل نمود؟

الف- سیم روغن( گیج روغن)    ب- در مخزن روغن   ج- فیلتر روغن           د- پمپ روغن

 • کدامیک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن صحنه حادثه می‌باشد؟

الف- پارک خودرو در فاصله مناسب- کشیدن  چند نفس عمیق و آرام

ب- پارک خودرو در نزدیکی صحنه تصادف- بررسی وضعیت مصدومین- دورکردن مصدوم از صحنه حادثه

ج- مطمئن شدن از اینکه خطری شما را تهدید نمی‌کند پارک خودرو در فاصله مناسب- استفاده از تابلوی اعلام خطر

د- استفاده از تابلو اعلام خطر- گرفتن شرح حال از مصدومین- کشیدن چند نفس آرام و عمیق

 • در کدامیک از موارد زیر باید نور بالا را به نور پایین تبدیل نماییم؟

الف- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند از ۱۵۰ متر بیشتر باشد.

ب- نیازی به تغییر نور بالا به نور پایین به جز در جاده‌های پر رفت و آمد نیست.

ج- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند ۲۰۰ متر باشد.

د- زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می‌شود ۱۵۰ متر یا کمتر باشد.

 • در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می‌یابد؟

الف- آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک               ب- در جاده‌های سنگلاخ

ج- آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر            د- آسفالت زیر

 • کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی مجاز است؟

الف- توجه کامل به جلو                                    ب- استفاده از تلفن همراه

ج- عدم تمرکز                                               د-استعمال دخانیات

 • چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

الف- هنگام توقف خودرو و یا در سرعتهای بسیار پایین

ب- در هر شرایطی

ج- تنها در سرعتهای بالا

د- هنگام حرکت در سرازیری‌ها یا سربالایی‌هالینک منبع