خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ۹۷

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار


همیار دانشجو

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ۹۷ با جواب به صورت کامل و کیفیت عالی که در ادامه می توانید چند مورد از نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش را مشاهده کنید
۱-کدامیک از صاحب نظران زیر ، بازی را بازگو کننده پیشینه آدمی می داند؟
۱٫هال ۲٫نیومن ۳٫فروبل ۴٫مونته سوری
۲-اگر بخواهیم بازی را تعریف کنیم ، کدامیک از موارد زیر در تعاریف بازی نمی گنجد؟
۱٫فعالیتی آزاد است ۲٫فعالیتی بدنی یا ذهنی است
۳٫فعالیتی منظم است ۴٫فعالیتی ارادی است
۳-بازی با قاعده از نظر پیاژه از چه سنی شروع می شود؟
۱٫یک یا دو سالگی ۲٫سه یا چهار سالگی ۳٫دو یا سه سالگی ۴٫پنج یا شش سالگی
۴-کدامیک از موارد زیر از ایرادهای معمولی پرتاب کردن محسوب می شود؟
۱٫گرفتن توپ با تمام کف دست
۲٫تماس با توپ فقط با بندهای اول انگشت
۳٫حمایت و قرار گرفتن انگشت شست از زیر
۴٫چرخش شانه چپ بطرف هدف هنگام پرتاب با دست راست
۵-کدامیک از حرکات زیر جز شیرین کاری دو نفره می باشد؟
۱٫مثل فیل ۲٫عبور از دست ها ۳٫چوب عابر ۴٫در بچه فراری
۶-مهارت مورد نیاز برای اجرای بازی امدادی دایره ، بیشتر مربوط به کدامیک از موارد زیر می شود؟
۱٫استقامت ۲٫ چابکی ۳٫تعادل ۴٫انعطاف
۷-کدام گزینه جزء عوامل موثر در بازی نمی باشد؟
۱٫محیط ۲٫فرهنگ ۳٫هوش و خلاقیت ۴٫جنس
۸-حرکات انتقالی و غیر انتقالی جزء کدامیک از اجزای حرکتی زیر می باشد؟
۱٫ابزار وجود حرکتی ۲٫اندام حرکت ۳٫جابجایی حرکات ۴٫نوع حرکت
۹-کدام گزینه جزء بخش های اصلی آمادگی جسمانی که باید به کودکان آموزش داد ، نیست؟
۱٫سرعت ۲٫استقامت عضلانی ۳٫قدرت عضلانی ۴٫انعطاف پذیری
۱۰-در کدام یک از نکات مهم در آموزش آمادگی جسمانی کودکان به توانایی شما برای طراحی سازماندهی و هدایت اشاره دارد؟
۱٫مدیریت ۲٫برنامه ریزی ۳٫سازماندهی ۴٫ارائه دستورات
۱۱-کدام یک از گزینه های زیر از موارد تاثیر تربیت بدنی در حوزه شناختی که از حوزه های تربیتی می باشد نیست؟
الف – تربیت بدنی در موفقیت تحصیلی و فرهنگی موثر است.
ب- تربیت بدنی موجب شناخت بدن انسان است.
ج-تربیت بدنی مهارت های حرکتی را در ورزشکاران و تماشاگران بهبود می بخشد.
د-تربیت بدنی و ورزش به مصرف معقول و استفاده مطلبو از خدمات و تسهیلات کمک می کند.

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش 97

مجموعه کامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش با جواب شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته آزمون ، با مطالعه این مجموعه طلایی قبولی خود را در این آزمون تضمین کنید.

نمونه سوالات عمومی و تخصصی  دبیر ورزش:

۱- سوالات عمومی و تخصصی  شامل عین دفترچه سوالات سال ۸۹ در بخش تخصصی و سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ در بخش عمومی می باشند.بهمراه پاسخنامه

۲- بسته ها حاوی عین دفترچه سوالات استخدامی (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

۳- قابلیت پرینت تمامی بسته ها به تفکیک هر رشته فعال است

 

دفترچه عمومی ۵ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش شامل موارد زیر میباشد.

دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۹۵ همراه با پاسخنامه

دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۹۴ همراه با پاسخنامه

دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۴ همراه با پاسخنامه

دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۶ همراه با پاسخنامه

دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۹ همراه با پاسخنامه

 

نمونه سوالات تخصصی دبیر ورزش :

۱۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی به همراه پاسخنامه

۱۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی به همراه پاسخنامه

۱۷۰ عدد نمونه سوال استخدامی مبانی فیزیولوژی ورزشی به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی به همراه پاسخنامه

تو ضیحات بسته شماره ۳ سوالات عمومی استخدام دبیر ورزش شامل موارد زیر میباشد:

۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

۳۲۵ سوال احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

۳۱۵ سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه

۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

۳۲۵ سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه

۴۵۰ سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه

 

سوالات تخصصی استخدامی دبیر ورزش شامل موارد زیر میباشد:

اصل دفترچه سوالات تخصصی استخدام دبیر ورزش سال ۸۹

۲۰۰- سوال روشها و فنون تدریس همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام دبیر ورزش)

۲۰۰- سوال روانشناسی تربیتی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام دبیر ورزش)

۲۰۰- سوال سنجش و ارزیابی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام دبیر ورزش)

۲۰۰- سوال تعلیم و تربیت همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام دبیر ورزش)

۲۰۰- سوال تکنولوژی آموزش همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام دبیر ورزش)

– دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر تربیت بدنی

– سوالات عمومی سه دوره سالهای ۸۴و۸۶و۸۹ بهمراه پاسخ سوالات عمومی

–  عین سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی

 

اصل دفترچه های آزمونهای برگزار شده توسط سازمان سنجش کشور

بسته شمامل موارد زیر می باشد:

۱-سوالات ریاضی و آمار بهمراه پاسخنامه

۲- سوالات هوش و توانمندی ها عمومی بهمراه پاسخنامه

۳- سوالات فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) بهمراه پاسخنامه

۴-سوالات معارف اسلامی بهمراه پاسخنامه

۵-سوالات زبان و ادبیات فارسی بهمراه پاسخنامه

۶-سوالات زبان انگلیسی عمومی بهمراه پاسخنامه

 

توضیحات بسته شماره ۶ مجموعه سوالات عقیدتی و سیاسی آموزش و پرورش  شامل  ۱۵۰۰ عدد سوال :

۱۴۷۲ عدد نمونه سوال راجع به تمامی مسائل دینی و معارف،تاریخ صدر اسلام،کتاب شناسی اسلامی،افراد سیاسی کشور و معرفی آنها،مهم ترین سوالات جنگ تحمیلی،قانون اساسی،وصیت نامه امام خمینی و …

 ۴۰۰ صفحه جزوه عقیدتی استخدامی شامل احکام دین،مجلس خبرگان ره بری، مصاحبه عقیدتی، سیاسی استخدامی،احکام مبطلات روزه و قضای روزه، مصاحبه عقیدتی استخدامی،شکیات و مبطلات نماز، مصاحبه عقیدتی سیاسی استخدامی،اختلاف نظر بین ولایت فقیه و مرجع تقلید، مصاحبه عقیدتی سیاسی استخدامی،شورای نگهبان، وظایف، اعضا، مصاحبه عقیدتی، سیاسی استخدامی،احکام و دستورات نماز جمعه،نماز آیات، نماز مسافر،مختصری در باب احکام جعاله،نکاتی در مورد نماز جمعه،نماز های مستحبی و واجب،شرایط و فروع ده گانه دین،زکات،کتابشناسی اسلامی و …

۱۰۰ عدد نمونه سوال عقیدتی مربوط به مفاهیم ولایت فقیه،تقلید،اجتهاد و مجتهد

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
PDF ۴,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ۹۷لینک منبع