خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات تاریخ فرق اسلامی ۲

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار


نمونه سوالات تاریخ فرق اسلامی 2

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات تاریخ فرق اسلامی ۲ با جواب که شامل نیمسال های زیر می باشد :

 

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : تاریخ فرق اسلامی ۲ ، ملل و نحل

کد درس : ۱۲۲۰۱۶۶-۱۲۲۰۵۴۴

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ، تربیت معلم قرآن کریم ، تاریخ تشیع

نمونه سوالات تاریخ فرق اسلامی ۲لینک منبع