خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات آزمايشگاه ۳ زبان و ادبیات عربی

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار


نمونه سوالات آزمايشگاه 3 زبان و ادبیات عربی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات درس آزمايشگاه ۳ زبان و ادبیات عربی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸

 

عنوان درس : آزمايشگاه ۳

کد درس : ۱۲۳۰۰۲۷

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عربی

نوع فایل کد درس مقطع تحصیلی قیمت
PDF ۱۲۳۰۰۲۷ کارشناسی ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات آزمايشگاه ۳ زبان و ادبیات عربیلینک منبع