خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

سوالات درس روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ارشد

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار


سوالات درس روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ارشد

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات درس روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

عنوان درس : روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ، روش های تحقیق در جامعه شناسی ، روش تحقیق در توسعه و رفاه اجتماعی ، روش تحقیق و ارزشیابی

کد درس : ۱۲۲۲۲۲۸-۱۲۲۲۲۳۳-۱۲۲۷۱۱۴-۱۷۱۲۱۲۶-۱۲۲۷۰۷۴-۱۲۲۲۲۷۳

رشته تحصیلی : جمعه شناسی حوزه مطالعات توسعه ، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی ، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ، جامعه شناسی (گرایش توسعه) ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی ، جامعه شناسی ، مدیریت رسانه ، جمعیت شناسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

سوالات درس روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ارشدلینک منبع