خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اقتصاد كشاورزی

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار


دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اقتصاد كشاورزی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اقتصاد كشاورزی با پاسخنامه ، اقتصاد کشاورزی ، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : اصول اقتصاد كشاورزی ، اقتصاد کشاورزی ، بازاریابی و اقتصاد کشاورزی

کد درس : ۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۴۱۱۴۸۹_۱۴۱۵۰۰۴_۱۴۱۵۰۵۹_۱۲۲۱۱۰۷

رشته تحصیلی : مهندسي کشاورزي (اقتصاد کشاورزي) ، مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ، مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ، مهندسي علوم کشاورزي ، مهندسي مديريت و آباداني روستاها ، مهندسی آب و خاک ، مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست ، مهندسي کشاورزي (علوم دامي) ، مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي (چند بخشي) ، مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی) ، مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ، مهندسي ماشينهاي کشاورزي – مکانيزاسيون کشاورزي ، مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – انرژی ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) ، علوم اقتصادی (نظری) چند بخشی

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اقتصاد كشاورزی



لینک منبع