خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات متون فقه ۱

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار


چند مورد از نمونه سوالات متون فقه ۱

✅کدام خیار را«به صورت مجازی»،عیب نامیده اند؟
۱٫خیار رویت ۲٫خیار شرط ۳٫خیار تدلیس ۴٫خیار شرکت
✅از دیدگاه قانون مدنی،«اقاله»چه ماهیتی دارد؟
۱٫قرار داد و عقد معین ۲٫ایقاع ۳٫یک عقد مستقل ۴٫قانون مدنی اقاله را عقد نمیداند
✅عقد اجاره نسبت به موجر و مستاجر،چگونه عقدی است؟
۱٫لازم ۲٫جایز
۳٫عقدی جایز و با یکی از اسباب فسخ قابل ابطال است ۴٫عقدی جایز و با اقاله طرفین قابل ابطال است
✅اگر فروشنده و خریدار،در مورد«حال بودن ثمن»اختلاف کنند (یعنی فروشنده،آن را نقدی بداند و خریدار آن را انکار کند)حکم چیست؟
۱٫فروشنده قسم میخورد
۲٫خریدار قسم میخورد،زیرا او حال بودن ثمن را انکار می کند
۳٫نظر هیچ یک پذیرفته نیست و معامله فسخ می گردد
۴٫سخن فروشنده صحیح است،زیرا مطابق اصل است
✅آیا«اقاله»،قابل انتقال به ورثه یا اشخاص دیگر است؟
۱٫بله،زیرا اقاله یک تکلیف است ۲٫خیر،زیرا اقاله یک حکم است
۳٫خیر،زیرا اقاله یک حق است ۴٫بله،زیرا اقاله یک حق است
✅«عقد اجاره»،با فوت چه سرنوشتی پیدا می کند؟
۱٫باطل می شود ۲٫باطل نمی شود ۳٫منفسخ می شود ۴٫غیر نافذ می شود

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات متون فقه 1

نمونه سوالات متون فقه ۱ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : متون فقه ۱ ، فقه معاملات

کد درس : ۱۲۲۰۲۸۸ – ۱۲۲۰۷۵۴

رشته تحصیلی : حقوق

نمونه سوالات متون فقه ۱لینک منبع