خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار


چند مورد از نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی

✅ در مجموع نام نویسی ISO9000  چند درصد از معیار گواهی بالدریج را پوشش می دهد ؟

  1. بیشتر از ۹۰ درصد ۲٫ بیشتر از ۱۰ درصد
  2. بیشتر از ۴۰ درصد ۴٫ کمتر از ۱۰ درصد

✅ اولین سازمانی که بر اقتصاد آمریکا تأثیر به سزایی گذاشت ، چه نام داشت ؟

  1. وزارت صنایع ۲٫ اداره بیمه و تأمین اجتماعی
  2. فدراسیون کارگری ۴٫ سازمان بازرسی کار

✅ در مرحله اول حل اختلاف ، از طریق کدام روش زیر در صنعت بین کارگر و کارفرما مطرح خواهد شد ؟

  1. شورای کارگاه ۲٫ شورای سازش
  2. هیئت حل اختلاف ۴٫ هیئت عالی حل اختلاف

✅ شناخت مشکلات سازمانی در کدام مرحله از مراحل برنامه ریزی تغییرات سازمانی انجام

می شود ؟

  1. مرحله یک      ۲٫ مرحله پنجم          ۳٫ مرحله سوم          ۴٫ مرحله ششم

✅ کدام راهکار زیر شامل توافق نامه ای بین دو یا چند سازمان جهت سرمایه گذاری مشترک منابع فیزیکی ، مالی و انسانی در دستیابی به اهداف معمول می باشد ؟

  1. راهکار ائتلاف ۲٫ راهکار ارائه پروانه
  2. راهکار صادرات ۴٫ راهکار چند گانه داخلی

 

✅ فرآیند تاریخی توسعه اقتصادی در چند مرحله انجام گرفته است ؟

  1. دو مرحله        ۲٫ سه مرحله          ۳٫ چهار مرحله               ۴٫ شش مرحله

نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۰
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : مبانی مدیریت صنعتی

کد درس : ۱۲۳۸۰۰۲

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی (چند بخشی)

نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتیلینک منبع