خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات حقوق ثبت

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار


نمونه سوالات حقوق ثبت

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات حقوق ثبت با پاسخنامه

۱-در چه سالی قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک تصویب شد؟
الف – ۱۳۵۲ ب- ۱۳۰۸ ج-۱۳۱۰ د- ۱۳۶۵
۲-کدام یک از دفاتر دوازده گانه قانون ثبت باید در دو نسخه تنظیم شود؟
۱٫دفتر املاک و ثبت قنوات ۲٫دفتر نماینده املاک و توزیع اظهارنامه
۳٫دفتر ثبت قنوات و ثبت شرکتها ۴٫دفتر سپرده ها و توزیع اظهارنامه
۳-کدام یک از آگهی های ثبتی ، پیش نویس آن باید در شش نسخه تهیه شود؟
۱٫آگهی تحدید حدود ۲٫آگهی نوبتی ۳٫آگهی مقدماتی ۴٫آگهی ثبت عمومی
<h2>نمونه سوالات حقوق ثبت رشته حقوق پیام نور</h2>
۴-در هر زمان که اداره ثبت ، اجرای ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد ، باید ظرف مدت چند روز قبل از انتشار آگهی مقدماتی به نماینده اوقات ان محل اطلاع دهد؟
۱٫یک هفته ۲٫ ده روز ۳٫پانزده روز ۴٫بیست روز
۵-در کدام آگهی تذکر داده می شود که در صورت عدم درخواست ثبت ملک به عنوان مهجول المالک آگهی می گردد؟
۱٫آگهی نوبتی ۲٫آگهی مقدماتی ۳٫آگهی تحدید حدود ۴٫آگهی ثبت عمومی
۶-کدام آگهی ثبتی مهمترین آگهی ثبتی است و کدام نوبت آن آثار حقوقی پر اهمیتی دارد؟
۱٫آگهی مقدماتی – نوبت اول ۲٫آگهی نوبتی – نوبت اول ۳٫آگهی مقدماتی – نوبت سوم ۴٫آگهی تحدید حدود – نوبت اول
۷-تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به چه ترتیب به عمل می آید؟
۱٫به ترتیب تاریخ ۲٫به ترتیب تقاضا ۳٫به ترتیب نمره املاک ۴٫به ترتیب وصول پرونده
۸-در معاملات با حق استرداد چه کسی باید درخواست ثبت کند؟
۱٫هر یک از طرفین معامله ۲٫انتقال دهنده
۳٫انتقال گیرنده ۴٫امکان ثبت وجود ندارد
۹-در موقوفات خاصه چه کسی حق درخواست ثبت دارد؟
۱٫صرفا هر یک از موقوف علیهم ۲٫هر یک از موقوف علیهم و متولی
۳٫صرفا متولی ۴٫صرفا اداره اوقاف
۱۰-بین مجهول المالک در قانون ثبت و قانون مدنی چه نسبتی وجود دارد؟
۱٫تباین ۲٫عمومی و خصوص من وجه ۳٫عموم و خصوص مطلق ۴٫تساوی

نمونه سوالات حقوق ثبت با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

مطالب مرتبط : دانلود خلاصه کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : حقوق ثبت

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۱_۱۲۲۳۲۱۶

رشته تحصیلی : حقوق ، حقوق دادرسی اداری

نمونه سوالات حقوق ثبتلینک منبع