خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار


دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵
سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، ریاضیات در برنامه ریزی ، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲

کد درس : ۱۱۱۱۰۱۱-۱۱۱۷۰۰۹-۱۱۱۷۰۸۶-۱۱۱۷۰۸۹-۱۱۱۷۲۱۴-۱۲۱۸۰۰۲-۱۲۱۸۴۳۰-۱۲۱۸۵۲۱-۱۲۱۸۸۰۱

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، حسابداری ، حسابداری (چند بخشی) ، علوم اقتصادی (نظری) ، مدیریت بازرگانی (چند بخشی) ، مدیریت جهانگردی (چند بخشی) ، مدیریت دولتی (چند بخشی) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی (چند بخشی) ، مدیریت  بازرگانی ، علوم اجتمای (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ، مدیریت امور گمرکی

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲لینک منبع