خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود جزوه کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار


دانلود جزوه کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات به صورت جزوه در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.این جزوه شامل فصول اول تا ششم،مقدمه، بافت سنجش بالینی، مصاحبه سنجشی، سنجش رفتاری، مقیاس های هوش وکسلر، مقیاس های حافظه وکسلر، فصل ۱۰ رورشاخ و فصل ۱۴ بندر گشتالت…. است.

قسمتی از جزوه کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات

فصل ۱:مقدمه

کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات

۱٫به عنوان یک مرجع،می تواند در انتخاب آزمون و تدوین تعداد زیاد و گوناگون فرضیه های تفسیر می کند.

۲٫به عنوان یک کتاب اموزشی،دانشجویان را با ابزار های اصلی اجرای سنجش روانی نظام یافته آشنا می کند.

۳٫تاکید ویژهçبر سنجش زمینه هایی که در ارزیابی افراد در شرایط بالینی،از سودمندی عملی برخور دارند.

۴٫جهت گیریçکاربردی

۵٫با موضوع هایی مانند روشن کردن نقش و ارزیابی پرسش ارجاعی آغاز می شود و با برنامه ریزی در مان و آماده سازی عملی

۶٫هدف آن مرور حوزه هایی است که در ارزیابی آزمون ها پیش از گنجاندن آن ها در یک مجموعه آزمون بیشترین مناسب را

۷٫درک واقع بینانه ی محاسبی و محدودیت های سنجش

۸٫مهارت هاçارزیابی سنجش روانی به عنوان یک راهبرد کلی،توجه به محاسن و محدودیت های ابزار ها و شیوه های ویژه

از محدودیت های اصلی سنجش

۱٫جا به جا کردن نادرست داده ها

۲٫ارائه نتایج به گونه ای که به حل مسائل کمک نمی کنند.

کتاب راهنمای سنجش روانی مارناتç۱٫تفسیر آزمون ها

۲٫هماهنگ سازی آزمون با زمینه ی گسترده تر سنجش روانی

سه راهبرد اصلی:۱٫مصاحبه

۲٫مشاهده ی رفتار

۳٫آزمون های روانی

مصاحبه:۱٫در نخستین مراحل سنجش

۲٫در تفسیر نمره های آزمون ها و درک مشاهدات رفتاری امری اساسی است.

سنجش رفتاری:۱٫ممکن است به خودی خود هدف باشد،و یا این که به عنوان مکمل اجرای آزمون به کار بسته شود.

۲٫شامل:اندازه گیری رفتارهای آشکار به شناخت ها،تغییرات فیزیولوژیکی یاخصایمن مربوطه به وسیله پرسشنامه های خود سنجی.

معرف آزمونç بحث درباره سوابق تاریخی و چگونگی تدوین،ارزیابی وضعیت موجود و شیوه های اجرای آن

بخش های اصلی کتابçراهنمای تفسیر آزمون ها(معنای مقیاس ها،روابط معنادار میان مقیاس ها،روند های رایج و معنای نمره هایی بالا یا پایین)

پیش از اقدام به تفسیر نمره های هوشبرçشناخت سازه نظری هوش

مفاهیمی که هنرب موری مطرح کرده است، شرط لازم برای درک و تفسیر آزمون اند دریافت موضوع(TAT)است.

 

دانلود جزوه کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات

جهت دانلود جزوه کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
۱۳۰ PDF ۴,۹۰۰ تومان

دانلود جزوه کتاب راهنمای سنجش روانی مارناتلینک منبع