خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

اصول و روش پایان نامه نویسی

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار


همیار دانشجو

اصول و روش پایان نامه نویسی دانشــجويان بايد با فرايند تدوين و نگارش پايان نامه آشنا شوند پايان نامه و رساله،کتاب روش پایان نامه نویسی هدايت و مشاوره پايان نامه و روش كليدواژه ها در برخي از دانشگاه ها نیز امروزه متن كامل پايان نامه ها به صورت دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رعایت این آیین نامه الزامی بوده و صدور مجوز دفاع منوط به رعایت کامل آن خواهد بود اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در مقطع کاغذ بــوده و مطـالب آن عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان‌، نام و نام خانوادگی و سال دفاع از پایان نامه من هم مثل شما این فرآیند پایان نامه نویسی را گذرانده ام و برای اینکه شما دوستان عزیز، مثل من دچار با آنها ندارند، برای شما به صورت تصویری آورده ام تا انشا الله پایان نامه خود را راحت تر بنویسید.قبل از شروع به نوشتن پایان نامه، ابتدا باید فایل word را تنظیم کنید تا از مشکلات آتی چپ مطالب بسیار کامل و جامع با شرحی ساده بود.در نگارش پایان نامه ، رساله و هر پروژه پژوهشی، علاوه بر تسلط نسبی بر نحوه نگارش متنی نام ها و جاهای واقعی در پیش نویس های اولیه رساله وارد کنید.چکیده باید به صورت مستقل و از ابتدا به نگارش درآمده و در حذف مطالب اضافه، باید جملات را به طور کامل بنویسید.به طور خلاصه فصل سوم با عنوان روش پژوهش شامل موارد زیر است جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زرکوب یا پایان نامه ( عطف ) نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده آورده شود آیین نامه قرار گرفته است عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد.برای آشنایی کامل با این شیوه به کتاب شیوه توصیه پژوهشنامه دکتر علی اکبر پایان نامه نوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی، فهرست تفصیلی و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (‌در صورت داشتن)‌تنظیم و تدوین می شود باید با چکیده آغاز شود که عبارت است از بحث پیرامون موضوع پایان نامه ، شیوه های تحقیق و نتیجه کلی متن یا فرمول دست نویس به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود.

اصول و روش پایان نامه نویسی

روش پایان نامه نویسی

رشد چشمگیر و نجومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالیان اخیر و ضرورت ارائه تحقیق پایان دوره از یک سو، و عدم وجود منابع علمی و معتبر که به‌صورت کارآمد و علمی و کاربردی به سراغ تکنیک‌های نگارش پایان‌نامه رفته باشند از سوی دیگر، نگارندگان این کتاب را بر آن داشت تا با تمرکز روی روش‌های کاربردی نگارش و تکمیل پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا، یک متن آموزشی و کاربردی را برای تمامی رشته‌های تحصیلی آماده کنند. بنابراین کتاب پیش رو در چهار فصل و یک پیوست تدوین ‌شد.

در نخستین فصل، اطلاعاتی که نویسنده پایان‌نامه باید قبل از شروع نگارش به آن‌ها مسلط باشد، مورد بحث قرار می‌گیرد. رایج‌ترین اشتباهات در این مرحله معرفی‌شده و توصیه‌های مهمی در این راستا ارائه می‌گردد. نحوه تعامل بهینه با اساتید راهنما و مشاور، تاثیر مستقیم و بسزایی در چگونگی به سرانجام رسیدن پایان‌نامه دارد، از این‌ رو، در سومین بخش از فصل اول، تکنیک‌های کاربردی برای تعامل با اساتید ارائه ‌شده است. ایجاد فایل اولیه، ده مهارت ویژه و کلیدهای میانبر مهم و کاربردی استفاده از نرم افزار Microsoft Word به عنوان رایج‌ترین ابزار نگارش پایان‌نامه در فصل اول قابل مشاهده است. در نهایت در انتهای این فصل، اشتباهات رایج در این مرحله معرفی و بحث شده است.

غالب حجم این کتاب به آموزش نحوه تالیف فصول پنج‌گانه متن اصلی پایان‌نامه اختصاص‌ یافته که این موارد در فصل دوم کتاب گنجانده‌ شده است. در فصل بعد، نحوه تدوین این فصول پنج‌گانه به همراه برخی بخش‌های جانبی (چکیده، کلیدواژه، فهرست، اختصارات، پیوست، تشکر و قدردانی و واژه‌نامه) مورد بحث قرارگرفته است. در تدوین پایان‌نامه، چگونگی شماره‌گذاری قابل‌ توجه است که در ادامه همین فصل، نحوه ارائه این شماره‌گذاری، آموزش داده ‌شده است.

موضوع آخرین فصل کتاب نیز روش تکمیل و ثبت نمره پایان‌نامه است. فرم‌های آمادگی برای دفاع، فایل‌های مورد نیاز، ثبت نمره پژوهش، چگونگی ارزشیابی پایان‌نامه و در نهایت ثبت نمره ازجمله مواردی است که هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی باید به آن تسلط داشته باشد. نمونه‌ای از ۱۵ فرم مورد نیاز در فرآیند نگارش و تکمیل پایان‌نامه نیز در پیوست الف این کتاب قابل مشاهده است.

برای نوشتن پایان نامه لازم است مجموعه ای از تکنیک ها و مهارت ها را بیاموزیم. این کتاب دقیقا برای آموزش کاربردی و عملی این مهارت ها تالیف شده است. در این کتاب می آموزیم:

چطور باید پایان نامه را شروع کنیم؟

چطور استاد راهنما پیدا کنیم؟

چطور مهارت های نوشتن را در خودمان تقویت کنیم؟

چطور اطلاعات و منابع تحقیق را گردآوری کنیم؟

چطور فصل های پایان نامه را تنظیم کنیم؟

چطور گزارش تحقیق را بنویسیم؟

چطور از پایان نامه دفاع کنیم؟

چطور پایان نامه را ثبت کنیم و فارغ التحصیل شویم؟

 

فهرست مطالب اصول و روش پایان نامه نویسی

عنوان صفحه
فصل اول : پیش از نگارش
۲-۲مقدمه ۲۳
۱-۲پیشنیازهای نگارش پایاننامه ۲۳
۲-۱-۲توصیههای ببل از نگارش۲۳
۱-۱-۲اشتباهات رایج ۱۱
۶-۲تعامل با اساتید ۱۶
۱۳ Microsoft Word استفاده از برنامه۳-۲
۲-۳-۲ایجاد فایل اولیه ۱۸
۱-۳-۲ده مهارت ویژه ۶۲
۶-۳-۲کلیدهای میانبر مهم و کاربردی ۶۳
۳-۳-۲اشتباهات رایج در تایپ ۶۳

فصل دوم : نگارش پایاننامه
۲-۱مقدمه ۳۶
۱-۱تالیف مباح مقدماتی ۳۳
۲-۱-۱پیشزمینه ۳۳
۱-۱-۱انگیزه ۳۳
۶-۱-۱بیان مساله ۳۱
۳-۱-۱اهداف تحقی، ۳۶
۳-۱-۱نوآوری تحقی،۳۳
۳-۱-۱فرضیههای تحقی، ۳۸
۶-۱تالیف پیشینه تحقی، ۳۳
۲-۶-۱هدف گذاری۳۳
۱-۶-۱سطحبندی۳۸
۶-۶-۱چگونگی نگارش ۳۱
۳-۶-۱نکات کاربردی ۳۳
۳-۱تالیف روش تحقی، ۳۳ ۲-۳-۱نوع پژوهش ۳۳
۱-۳-۱تعیین جامعه آماری و حجم نمونه ۳۳
۶-۳-۱روشهای نمونه گیری ۸۱
۳-۳-۱ابزارهای گردآوری دادهها و اطلاعات ۸۶
۳-۳-۱تجزیه و تحلیل دادهها ۸۱
۳-۱تالیف یافتههای تحقی،۱۳
۳-۱تالیف نتیجه گیری و پیشنهادات۲۱۱
۲-۳-۱نتیجه گیری ۲۱۱
۶-۳-۱پیشنهادات۲۱۶
۳-۱تنریم منابع و مراجع۲۱۳
۲-۳-۱سربت ادبی۲۱۳
۱-۳-۱ارجاع دهی در متن۲۱۳

فصل سوم : تدوین نهایی پایاننامه
۲-۶مقدمه ۲۱۲
۱-۶بخشهای جنبی پایاننامه ۲۱۱
۲۱۱ چکیده۲-۱-۶
۱-۱-۶کلیدواژه ۲۱۳
۲۱۳ فهرست۶-۱-۶
۳-۱-۶اختصارات۲۱۳
۳-۱-۶پیوست (ضمیمه)۲۱۱
۳-۱-۶تشکر و بدردانی۲۶۱
۳-۱-۶واژهنامه۲۶۲
۶-۶شمارهگذاری۲۶۲
۲-۶-۶شمارهگذاری صفحات۲۶۲
۱-۶-۶شمارهگذاری داخلی ۲۶۱
۳-۶تدوین ۲۶۱فصل چهارم : اقدامات پس از نگارش (جلسه دفاع و ثبت نمره)
۲-۳مقدمه ۲۶۱
۱-۳فر های آمادگی برای دفاع۲۶۱
۲-۱-۳شرکت در جلسه دفاع۲۳۱
۱-۱-۳اطلاعات پایان نامه۲۳۱
۶-۱-۳بانک اطلاعات پایاننامه۲۳۲
۳-۱-۳گزارش سهماهه ۲۳۲
۳-۱-۳آمادگی برای دفاع از پایاننامه ۲۳۱
۳-۱-۳آگهی جلسه دفاع۲۳۶
۶-۳فایلهای موردنیاز۲۳۶
۳-۳نمره پژوهش ۲۳۳
۲-۳-۳نحوه محاسبه نمره۲۳۳
۶-۳-۳معرفی دانشگاه در مقاله ۲۳۳
۳-۳ارزشیابی پایاننامه ۲۳۱
۳-۳ثبت نمره۲۳۱
۲-۳-۳فر های بعد از دفاع ۲۳۱
۱-۳-۳ثبت نمره پایاننامه ۲۳۲
پیوستها ۲۳۶
منابع و مآخذ۲۳

شما عزیزان میتوانید فایل اصول و روش پایان نامه نویسی را بلافاصله بعد از پرداخت هزینه آن دانلود نمایید.

قیمت
۸,۹۰۰ تومان

اصول و روش پایان نامه نویسی



لینک منبع