خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت

دسته بندی : نمونه سوالات
14 views بار


چند مورد از نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت

✅برای سهولت در خواندن کتابها چه اقدامی می توان کرد ؟
۱٫ تهیه خلاصه کتاب ۲٫ استفاده از کتب دیجیتال با قابلیت جستجو
۳٫ کمک گرفتن از کتابدار ۴٫ استفاده از فهرست اعلام کتاب
✅در مراحل انجام تحقیق مواردی پیش می آید که پرسش شونده در دادن پاسخ دچار لغزش شده باشد . از این رو لازم است پاسخ های بدست آمده در پرسش نامه یا مصاحبه یکبار بدقت مطالعه و کنترل شوند . این متن حکایت کدامیک از مراحل تحقیق می باشد ؟
۱٫ تجزیه و تحلیل داده ها ۲٫ کنترل و غنی سازی داده ها
۳٫ تفسیر و نتیجه گیری از داده ها ۴٫ طبقه بندی اطلاعات
✅در تهیه پرسشنامه،سؤالات مربوط به اطلاعات فردی در کجای پرسشنامه گنجانده میشود؟
۱٫ اصلاً گنجانده نشود ۲٫ میان پرسش نامه ۳٫ ابتدای پرسش نامه ۴٫ آخر پرسش نامه
✅در بررسی شاخص های مورد مطالعه برای تعریف واحدهای اجتماعی در امر مطالعه اوقات فراغت، تجمع افراد در کافه نادری تهران درگذشته جزو کدام شاخص محسوب میشود؟
۱٫ شاخص دین و مذهب ۲٫ شاخص اجتماعی ۳٫ شاخص فرهنگی ۴٫ شاخص ملیت
✅منظور از………گردشگرانی هستند که از محدوده جغرافیای سیاسی کشور خودشان آمده اند. این گروه از تقاضا به حوزه های محلی– ناحیه ای- منطقه ای و نواحی دور تقسیم میشوند .
۱٫ استفاده از نیرو های فصلی ۲٫ ارزیابی فصلی فعالیت های گردشگری
۳٫ تقاضای خارجی ۴٫ تقاضای داخلی

نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت

نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت با پاسخنامه ، رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : گذراندن اوقات فراغت ، جامعه شناسی اوقات فراغت

کد درس : ۱۲۲۲۲۶۶-۱۲۲۲۲۱۵
-۱۲۱۸۰۰۵

رشته تحصیلی : مدیریت جهانگردی ، مدیریت جهانگردی (چند بخشی) ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ، علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی

نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغتلینک منبع