خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات ساخت زبان فارسی

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار


چند مورد از نمونه سوالات ساخت زبان فارسی

✅ بزرگترین گروه فعلی فارسی حداکثر از چند عنصر ترکیب می شود؟
۱٫ ۳ ۲٫ ۴ ۳٫ ۵ ۴٫ ۶
✅تفاوت سه گونه be/bo/biy پیشوندی به چه عاملی مربوط است؟
۱٫ محیط صوتی ۲٫ محيط طبقه ۳٫ محیط معنایی ۴٫ محیط دستوری
✅کدام یک عنصر سازنده مجهول است؟
۱٫ آمدن ۲٫ گردیدن ۳٫ بودن ۴٫ شدن
✅کلمه «آخرین»، به کدام طبقه تعلق دارد؟
۱٫ اعداد وصفي ٢. اعداد اصلی ٣. اوات ۴٫ اعداد ترتیبی
✅چه گروه هایی می توانند در جایگاه ادات قرار گیرند؟
۱٫ اسمی و حرف اضافه ۲. اسمی و قیدی ۳٫ اسمی و صفتی ۴٫ قیدی و فعلی
✅از نظر ساختمانی، «اضافه» در گروه اسمی دارای چه نقشی است؟
۱٫ واژگون ۲. گسیخته ۳٫ رابط ۴٫ محدودیت ساز

نمونه سوالات ساخت زبان فارسی

دانلود رایگان نمونه سوالات ساخت زبان فارسی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ساخت زبان فارسی

کد درس : ۱۲۱۲۰۵۳

رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

نمونه سوالات ساخت زبان فارسیلینک منبع