خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

دسته بندی : نمونه سوالات
13 views بار


چند مورد از نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

✅این عبارت که سازمان رسمی اشتراک مساعی آگاهانه عمومی و هدفدار بین افراد می‌باشد تعریف سازمان به عنوان چه نوع سیستمی می‌باشد؟
۱٫ سیستم عقلایی ۲٫ سیستم طبیعی ۳٫ سیستم باز ۴٫ سیستم بسته

✅سازمان‌ها پدیده‌هایی هستند که بصورت مصنوعی ایجاد شده‌اند مربوط به کدام روش نگرش به سازمان‌ها می‌باشد؟
۱٫ سیستم‌های باز ۲٫ نظام‌های تولیدکننده مفهوم ساز
۳٫ زندان‌های روح ۴٫ سیستم سیاسی
✅کدام دانشمند انسان اداری را جایگزین انسان اقتصادی نمود؟
۱٫ تیلور ۲٫ وبر ۳٫ فایول ۴٫ سایمون

✅کدامیک از ابعاد زیر جز ابعاد ساختاری سازمان می‌باشد؟
۱٫ اندازه سازمان ۲٫ محیط ۳٫ حرفه‌ای بودن ۴٫ فرهنگ

✅ اگر بخش میانی سازمان غالب شود چه نوع ساختاری ایجاد می‌شود؟
۱٫ برروکراسی حرفه‌ای ۲٫ ساختار ساده ۳٫ ساختار بخشی ۴٫ بروکراسیماشینی

✅دیدگاه سیستم باز مناسب کدام سطح سازمانی مدنظر تامپسون می‌باشد؟
۱٫ سطح فنی ۲٫ سطح مدیریتی ۳٫ سطح نهادی ۴٫ سطح عملیاتی

دانلود رایگان نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

دانلود رایگان نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها با پاسخنامه ، رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

کد درس : ۱۲۱۸۰۴۱

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی (چند بخشی)

دانلود رایگان نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشهالینک منبع