خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

مقاله مدیریت جهادی

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار

[ad_1]

مقاله مدیریت جهادی

 

تحقیق با موضوع مدیریت جهادی 

۹صفحه

 

این مقاله شامل:

  • چکیده
  • مقدمه
  • پرسش های پژوهشی
  • تعاریف
  • ضرورت مدیریت جهادی
  • بایسته های مدیریت جهادی
  • ویژگی های مدیران در مدیریت جهادی
  • آسیب های مدیریت جهادی
  • تحلیل ،نتیجه گیری و پیشنهادات
  • منابع

 

چکیده

مدیریت می تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛اما زمانی می تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق

بخشد ،که این مدیریت با صبغه ی جهادی همراه باشد(پورمنصور ،۹۳).

دستیابی به تمدن اسلامی با تامین اقتصاد به عنون مقدمه و فرهنگ به عنوان جهت دهنده و همچنین غایت حرکت تمدنی

،یک اصل اساسی است که نیازمند تامین عناصری چون عزم ملی و مدیریت جهادی است ؛زیرا زمانی میتوان موفقیت و

تحقق اهدافی چون اقتصاد سالم و مستقل و شکوفا را در کنار فرهنگ اسلامی به دست آورد که ملت پس از جزم به

حقانیت و درستی راه ،در راه عمل ،عزم ارادی خود را به نمایش بگذارند و این عزم ملی و اراده با یک مدیریت جهادی همراه

شود

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع