خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

مقاله بررسی رابطه ی زبان و تفکر

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار

[ad_1]

مقاله بررسی رابطه ی زبان و تفکر

 

 

در این مقاله به بررسی موارد زیر می پردازیم ؛زبان و تفکر چه رابطه ای با هم دارند ؟ و کدامیک بر دیگری مقدم است ؟زبان

تفکر را بوجود می آورد یا تفکر زبان را ؟ آیا می توانیم از زبان برای پرورش تفکرکودکان بهره ببریم ؟ و چگونه ؟

 

مقدمه

تفکر یک فعالیت ذهنی واحد نیست ،بلکه از مولفه هایی تشکیل شده است و هر بار که ما فکر می کنیم یکی از این مولفه ها

یا آمیزه ای از آن ها را به کار می گیریم .یک مولفه ی مهم تفکر که همه درباره ی ان اتفاق نظر دارند ،حل مساله است .

 

افلاطون معتقد بود که هنگام تفکر،روح انسان با خودش حرف می زند .

واتسون،از پیشروان مکتب رفتارگرایی در روانشناسی ،در اوایل قرن بیستم همین مطلب را به زبان دیگری بیان کرده است

.او معتقد است که تفکر چیزی نیست مگر سخن گفتن که به صورت حرکات خفیف در اندام های صوتی در آمده است .

 

گروهی از پژوهشگران ، زبان را نه تنها شرط کافی برای تفکر نمی دانند ،بلکه آن را شرط لازم نیز به حساب نمی آورند و

اتفاقا یکی از استدلال های ایشان همین «حل مساله »است .ان ها می گویند اگر ماهیت تفکر از نوع حل مساله باشد ،در این

صورت بسیاری از حیوانات دیگر که فاقد زبان – به معنی انسانی آن – هستند فکر می کنند ،چون مساله حل می کنند

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع