خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

مقاله بررسی تاثیر اجرای فلسفه برای کودکان در رشد مهارت ها

دسته بندی : نمونه سوالات
0 views بار

[ad_1]

مقاله بررسی تاثیر اجرای فلسفه برای کودکان در رشد مهارت ها

 

 

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تاثیر برنامه ی فلسفه برای کودکان بر مهارت های گفت و گویی دانش آموزان است. برای ارزیابی

میزان تاثیر برنامه، نمونه ای از دانش آموزان پسر پایه ی چهارم در یک دوره ی ۱۰ چلسه ای تحت آموزش فلسفه برای

کودکان و نوجوانان قرار گرفتند.

روش این تحقیق روش کیفی و ابزار گردآوری داده های پژوهش مشاهده ی مشارکتی و

ثبت کلیه ی تغییرات مرتبط کودکان در طول هر یک از جلسات کلاس و مصاحبه با کودکان و والدین در پایان دوره بود.

یافته های حاصل از پژوهش حاکی از تغییرات چشمگیری در مهارت های گفت و گویی کودکان از جمله گوش دادن دقیق به

یکدیگر، بیان نظرات به صورت شفاف، ارائه دلایل قابل قبول و هماهنگ ،جایگزینی رفتارهای مشارکتی با رفتارهای رقابتی،

توانایی ارزیابی و بررسی اختلاف نظرها و اصلاح نظرات و داوری ها بود.

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع