خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

طرح درس ویژگی های دریاهای ایران-ششم ابتدایی

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار

[ad_1]

طرح درس ویژگی های دریاهای ایران-ششم ابتدایی

 

درس هفدهم 

 

این طرح درس شامل:

  • آرمان آموزشی
  • اهداف آموزشی
  • اهداف رفتاری
  • پیش آزمون
  • پیش نیاز
  • تعیین محتوی
  • انتخاب رسانه
  • طراحی فعالیت
  • اجرا
  • ارزشیابی و تعیین تکلیف

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع