خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

طرح درس آداب دوستی الگو mms-ششم ابتدایی

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار

[ad_1]

طرح درس آداب دوستی الگو mms-ششم ابتدایی

 

 

 • تعداد صفحه :۶
 • MMSطرح فرآیند یاد دهی یادگیری بر اساس الگو
 • صفحه ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

 

طرح درس شامل:

 • تحلیل و تعیین اهداف و پیامد های یادگیری
 • تحلیل یادگیرنده و محیط
 • راهبرد آموزشی
 • انتخاب ابزار و رسانه های آموسی
 • طراحی و توسعه ی محیط یادگیری
 • تهیه ی طرح ارزیابی( سنجش آغازین، سنجش تکوینی، سنجش پایانی)
 • فعالیت های قبل از تدریس( اجرای فرآیند یاددهی-یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی)
 • فعالیت های حین تدریس
 • فعایت های پس از تدریس
 • فعالیت های تکمیلی
 • ضمایم و پیوست ها

 

که هر کدام شامل:

فعالیت های طرح آموزشی

فعالیت های ارزشیابی می باشد

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع