خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

کارورزی ۴ دانشگاه فرهنگیان-فایل کامل

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار

[ad_1]

کارورزی 4 دانشگاه فرهنگیان-فایل کامل

 

 

کارورزی۴(درس پژوهی)

 

 

چکیده:

 

فعالیت مورد نظر در رابطه با نمونه از فعالیت درس پژوهی است که در باگروهی از دوستان و همکاران،در دبیرستان … اجرا کردیم،پس از هفکری و مشورت با دوستان،موضوع را مشخص کردیم و سپس تقسیم وظایف صورت گرفت و فعالیتها را شروع کردیم.

 

نمونه درس پژوهی مذکور

شامل مراحل :طراحی،اجرا،باز اندیشی، طراحی دوم ،اجرای دوم می باشد.موضوع درس پژوهی مورد نظر«آهنربا» می باشد و سعی شده تا با همکاری و همفکری دوستان،به اهداف مد نظر دست پیدا کنیم که این اهداف شامل: بهبود کیفیت فرایند یادگیری، توسعه حرفه ای و مهارتی معلمان،ایجاد ارتباط بین مفاهیم درسی و زندگی روز مره می باشد.

نتایج حاصل از این فعالیت

بیانگر آن بود که باید همواره در موقعیت های مختلف از روش های متفاوتی استفاده کرد و یک طرح درس در دو موقعیت به یک اندازه تاثیر نخواهد داشت و نتایج حاصل از دو موقعیت با هم متفاوت است.

 

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع