خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

رابطه سبک‌های دلبستگی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سنندج

دسته بندی : نمونه سوالات
6 views بار

[ad_1]

رابطه سبک‌های دلبستگی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سنندج

 

در سال ۱۳۹۶

 

مقدمه

انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است و حیات وی در اثر تعادل نسبی این ابعاد تضمین شده و دوام مییابد. در برقراری تعادل عوامل بیشماری به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر میگذارند که ممکن است نقش برخی از آنها برجسته و مهمتر از عوامل دیگر باشد. اما آنچه مهم است اینکه برقراری تعادل اغلب سبب بهبود رفتار و رضایت خاطر از زندگی و خشنودی میگردد و کیفیت زندگی را ترقی مییخشد. چیزی که برخی از دانشمندان از آن با واژه سلامت روان یاد می کنند.

 

این مقاله شامل:

 

مقدمه

بیان مسئله

اهداف های کلی و جزئی

فرضیه

روش اجرای پژوهش

ابزار پژوهش

پرسشنامه سلامت عمومی

یافته ها

و …..

 

 

 

 

مطالعه بیشتر

[ad_2]

لینک منبع