خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

پایان نامه در مورد حسابداری دولتی

دسته بندی : نمونه سوالات
3 views بار

[ad_1]

پایان نامه در مورد حسابداری دولتی – این پایان نامه در قالب word قابل ویرایش و پرینت در ۱۰۸ صفحه به صورت کامل در ادامه مطلب به قسمتی از پایان نامه و فهرست آن اشاره شده است که بعد از پرداخت مبلغ ۷۹۰۰ تومان بلافاصله فایل کامل پایان نامه را دریافت خواهید کرد.

پایان نامه در مورد حسابداری دولتی

پایان نامه حسابداری دولتی

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

۱-۲-طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

۱- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

۲- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

۳- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

۴- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

۵- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

۶- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

۷- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

۱-۳-هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است که ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امکانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم کنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا که انتظارات جامعه و نیز قوة مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق  موارد یاد شده است.

بدیهی است اطلاعاتی که یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب دولتی در اختیار دولت و مردم یک جامعه قرار می دهد، آنها را با چگونگی اجرای برنامه ها آشنا می سازد و تا چنین آگاهی و آشنائی حاصل نگردد، هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که بر اصول و موازین دموکراسی بنا گردیده است.

نهایتاً هدف این تحقیق بررسی علت عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسائی موانع این وضعیت می باشد. تا در صورت امکان ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این موانع انجام شود و دولت بتواند در راستای انجام وظائف و مسئولیت های خود که همانا عمدتاً پاسخگوئی در قبال منابع و امکانات تحت اختیار و اجرای عدالت اجتماعی است، موفقیت حاصل نماید.

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی  و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی دربارة وظیفة مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می کنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینکه ممکن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای  هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی کنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممکن است اطلاعاتی که به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای کارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل کرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی که در تصمیم گیری دولت و پاسخگوئی آن دارد از پیشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف دیگر ضرورت وجود سیستم حسابداری دولتی پیشرفته، محقق را بر آن داشته که به بررسی موانع و مشکلات پیشرفت این حرفه بپردازد چرا که عدم توسعه حاسبداری دولتی، باعث کمبود منابع اطلاعاتی مالی شده و مشکل بزرگی بر سر راخ برنامه ریزی مؤثر و همه جانبه ایفاء می کند دولت منابع عمده ای  در اختیار خود دارد و روشن است که انجام عملیات حسابداری مربوط به چنین حجم عظیمی از دریافت و پرداخت، مستلزم داشتن یک سیستم حسابداری کارا است و نگفته پیداست که اگر چنین سیستمی در سازمانهای دولتی نباشد وضعیت مالی دولت دچار اختلال خواهد شد.

 

۱-۴-فرضیه های تحقیق:

۱-۴-۱-فرضیه اصلی:

موانع موجود در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی:

فرضیه یک: موانع قانونی در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.

فرضیه دو: موانع اجتمای و سیاسی در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است

فرضیه سوم: موانع فرهنگی و آموزشی در محیط حسابداری دولتی باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.

۱-۵-پیشینه تحقیق:

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاداتی که محققان در زمینه حسابداری دولتی و یا موانع عدم توسعه  حسابداری دولتی در ایران قبلاً انجام داده اند به شرح ذیل می باشد

۱- ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیتهای مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح ذیل تدوین گردیده

۱- مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

۲- نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی متخربه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت

۳- مقایسه ویژگیهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت قابلیتهای مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور

ست.  کودکان از بین ابزارهای نقاشی، کارکردن با گواش (یا آبرنگ) و مداد شمعی (یا پاستل) و مداد رنگی را ترجیح می‌دهند، زیرا:  – گواش معمولاً به علت رنگمایة غلیظ خود و پوشش دادن کامل سطوح برای کودکان جذاب است و استفادة آسانی دارد.  – مدادهای شمعی دارای رنگ‌آمیزی‌های فراوان است و روی کاغذ اثر زیادی می‌گذارد و کار با آن آسان است. – مدادهای رنگی نیز دارای رنگهای متنوع بوده و کاربری آسانی دارد.  از آن جا که محیط استفادة این محصول اتاق کودک است، محصولاتی که در کنار یا فضای اطراف آن قرار می‌گیرند، تخت و کمد کودک، قفسه و دیگر لوازم اتاق کودک می‌باشد. ابعاد استاندارد اتاق و تخت کودک می‌تواند در تعیین فضای مبلمان کار هنری موثر باشد. هماهنگی محصول با عناصر اتاق کودک (بیشتر از لحاظ فرم و رنگ) حائز اهمیت است. در صورتی که مبلمان کارهنری متشکل از میز و صندلی باشد، باید ابتدا  ارتباط دو طرفه‌ای بین این دو، چه از لحاظ فرمی و چه از لحاظ تناسب ابعاد وجود داشته باشد.  آنالیز ساختار:  در آنالیز ساختار، ابتدا گروه‌های ساختمانی محصول تعیین می‌گردند. گروه‌های ساختمانی بر اساس عملکرد معین می‌شوند.  تفکیک گروه‌ها:  ۱- میز:  ۱-۱- رویة میز (به عنوان بخشی از پیکره) ۲-۱- اتصال ریلی (حرکت میز به صورت کشویی بر روی ریل است) ۲- صندلی:  ۱-۲- پشتی ۲-۲- نشیمن ۳-۲- پایه‌ها  ۴-۲- اتصالات  هدف از بررسی گروه‌های ساختمانی، ابتدا نشان دادن گرو‌ه‌های ساختمانی تشکیل دهنده و شناسایی پیچیدگی آن می‌باشد، سپس بر اساس شناسایی اولیه و اطلاعات به دست آمده می‌بایستی در صورت امکان، به ادغام یا کم نمودن قطعات و یا ترکیب نمودن گروه‌های ساختمانی با یکدیگر و در نتیجه کم کردن گروهی پرداخت.  در این مرحله می‌توان بهبود تکنولوژیکی تولید را مطرح ساخت. هدف طراح به حداقل رساندن ساختار تولید است، لذا آنالیز ساختار کمک بسیار مؤثری در پایین آوردن هزینة نهایی می‌کند.  در این بخش Modification (تغییر و تبدیل) یکی از منظورهای مورد نظر است.  آنالیز مواد و روش‌های ساخت:  در این بخش، ابتدا محصول از لحاظ مواد به کار رفته و روش‌های ساخت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.  نمونة مورد بررسی (میز و صندلی)، دارای ساختاری چوبی است. در مورد روش تولید آن می‌توان به مراحل زیر اشاره کرد:  ۱- اندازه‌گیری   ۲- برش ۳- سمباده کاری  ۴- چسباندن روکش   ۵- پرداخت نهایی  اهمیت انتخاب مادة مناسب در محصول:  محصول از جهات مختلف می‌توان برای کودک جاذب و جلب توجه کننده باشد و کنجکاوی کودک را به خود بکشد.  هماهنگی ماده و رنگ و فرم محصول در جلب توجه کودک بسیار مهم است و در عین حال محصول باید بتواند خود را از ضربات و شیطنت‌های کودک محفوظ نگه دارد.

برای پیدا کردن مادة مورد نظر باید مسایل زیر را مورد نظر قرار داد:  ۱- سبکی (وزن مناسب) ۲- روش تولید انبوه و سریع ۳- شکل پذیری ۴- رنگ پذیری  ۵- مقاومت در برابر ضربه  در این جا به اختصار، دو متریال کاربردی (مناسب و متداول) در محصولات کودکان را بررسی می‌کنیم: پلاستیک‌ها برای مواردی که استحکام متوسط، قابلیت کم انتقال گرما و برق، تنوع رنگ و سهولت تبدیل از مادة خام به محصول نهایی مورد نظر باشد، مناسب هستند. دو نوع پلاستیک (ترموپلاست) که کاربرد بیشتری دارند:  پلی اتیلن سخت (‌HDPE): فرم و رنگ‌ طبیعی: دانه عدسی شکل، به رنگ شیری مات و قابل اختلاط و مصرف در رنگهای الوان.  خواص عمومی: سختی: متوسط. مقاومت حرارتی: متوسط. مقاومت الکتریکی: خوب.  لغزندگی و لیب  جامعه اسلامی و مردم سالار فراهم آید

بدین ترتیب در راستای انجام مراحل این تحقیق و درپی یافتن موانع توسعه در محیط حسابداری دولتی در ایران روشن قیاسی استفرایی مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و کتابخانه ای موانع و عوامل عدم توسعه حسابداری دولتی که به عدم امکان تخفقی اهداف گزارشگری مالی دولتی انجامیده شناسایی و در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیة فرعی مطرح و به نظر خواهی گذاشته شده است و در این فرضیه ها موانع مذکور با توجه به ماهیت آنها به موانع ساختاری، قانونی،سیاسی اجتماعی و فرهنگی آموزشی تقسیم بندی گریده اند

همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه با مقیاس پنج گزینه ای کیلرت( خیلی زیاد- زیاد- متوسط- خیلی کم- کم) استفاده شده است و دلیل استفاده از این ابزار اندازه گیری این بوده است که پاسخگویان در پاسخگویی خود قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند لذا به موجب این تحقیق عامل وجود مدیریت غیر تخصصی و غیر علمی در سازمانهای دولتی در رأس موانع فرهنگی آموزشی، عامل ضعف در مسئولیت پاسخگویی دولت و حسابدهی مدیریتی آن در رأس موانع ساختاری عامل « محدود بودن انتظارات مسولین دولتی از سیستم حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در حد رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی جهت رعایت و رائه حسابها و نه انگیزة استفاده از نتایج سیستم در برنامه ریزی ها» در رأس مواوع قانونی و نهایتاً عامل عدم توسعه مسئولیت پاسخ خواهی مردم و نمایندگان از دولت نیز در رأس موانع سیاسی اجتماعی موجود در محیط حسابداری دولتی شناخته شده است بدین ترتیب با توجه به موانع شناخته شده پیشنهاداتی از جمله گسترش روحیه و مسئولیت پاسخگوئی دولت و پاسخ خواهی مردم و برقراری الزامات برای آنها، اصلاح در مفاد قوانین و مقررات ناظر موثر بر امور مالی و محاسباتی دولت و دستگاهای تابعه از جمله قانون محاسبات عمومی ارائه شده است.

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: ۴

طرح مسئله : ۵

هدف تحقیق: ۷

اهمیت موضوع: ۹

فرضیه های تحقیق: ۱۰

پیشینه تحقیق: ۱۱

تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی: ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی : ۲۳

استفاده‌کنندگان حسابداری دولتی.. ۲۴

مبنای حسابداری.. ۲۶

اصول بنیادی حسابداری دولتی.. ۲۹

قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی.. ۳۰

اصل حسابهای مستقل.. ۳۰

ضرورت قانونی اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل: ۳۱

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی.. ۳۱

حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای.. ۳۳

حسابهای مستقل برای وجوه امانی.. ۳۵

اصل تعداد حسابهای مستقل.. ۳۶

اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای.. ۳۷

اصل حسابداری بدهیهای بلندمدت… ۳۸

اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورت‌های مالی جامع دولت ۳۸

اصل بودجه‌بندی و کنترل بودجه‌ای.. ۴۰

اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه. ۴۰

اصل گزارشگری مالی سالانه. ۴۱

رابطه حسابداری دولتی و بودجه. ۴۳

مفهوم مسئولیت پاسخگویی.. ۴۳

ضرورت مسئولیت پاسخگویی.. ۴۵

دامنه مسئولیت پاسخگویی.. ۴۸

مبانی قانونی مسئولیت پاسخگویی.. ۴۹

مبانی مسئولیت پاسخگویی در ایران. ۵۳

موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران. ۶۱

اثرات ناشی از عدم توسعه حسابداری دولتی بر عدم تحقق گزارشگری مالی دولتی و تبعات آن در عرصه اقتصاد کشور ۷۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه: ۸۱

جامعه آماری.. ۸۱

روش نمونه‌گیری.. ۸۱

ابزار اندازه‌گیری.. ۸۲

روش جمع‌آوری اطلاعات: ۸۲

روش آماری مورد استفاده در تحقیق.. ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده

مقدمه. ۸۵

فرضیه‌های تحقیق.. ۸۶

آزمون آمار فرضیه‌ها ۹۰

فصل پنجم

مقدمه. ۱۰۱

بخش اول: نتیجه‌گیری از تحقیق.. ۱۰۱

بخش دوم: پیشنهادات… ۱۰۵

فهرست منابع و مأخذ. ۱۰۸

جهت دریافت پایان نامه حسابداری دولتی از لینک زیر اقدام نمایید

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
۱۰۸ WORD ۷,۹۰۰ تومان

پایان نامه در مورد حسابداری دولتی

[ad_2]

لینک منبع