خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ۹۷

دسته بندی : نمونه سوالات
4 views بار

[ad_1]

نمونه سوالات هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش 97

مجموعه کامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش با جواب شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته آزمون ، با مطالعه این مجموعه طلایی قبولی خود را در این آزمون تضمین کنید.

بسته سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز ساخت و تولید :

سوالات عمومی و تخصصی  شامل عین دفترچه سوالات سال ۸۹ در بخش تخصصی و سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ در بخش عمومی می باشند.بهمراه پاسخنامه

بسته سوالات عمومی و تخصصی حاوی عین دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

 

مجموعه سوالات عمومی هنرآموز ساخت و تولید شامل موارد زیر میباشد:

۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

۳۲۵ سوال احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

۳۱۵ سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

۳۲۵ سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

۴۵۰ سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه (ویژه استخدام هنر آموز ساخت و تولید)

 

مجموعه سوالات تخصصی هنرآموز ساخت و تولید شامل موارد زیر میباشد:

عین سوالات تخصصی استخدام هنر آموز ساخت و تولید

۲۰۰- سوال روشها و فنون تدریس همراه با پاسخنامه

۲۰۰- سوال روانشناسی تربیتی همراه با پاسخنامه

۲۰۰- سوال سنجش و ارزیابی همراه با پاسخنامه

۲۰۰- سوال تعلیم و تربیت همراه با پاسخنامه

۲۰۰- سوال تکنولوژی آموزش همراه با پاسخنامه

نوع فایل قیمت
PDF ۳,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ۹۷

[ad_2]

لینک منبع