خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات رویه قضایی

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار

[ad_1]

نمونه سوالات رویه قضایی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات رویه قضایی با جواب

۱-کدام گزینه در مورد ارتباط رویه قضایی و قانون درست است؟
۱٫رویه قضایی با تشریفات خاص شکل می گیرد.
۲٫قانون با تانی و مرور زمان در قوه قضائیه شکل می شود.
۳٫رویه قضایی و قانون هر دو از منابع حقوق بشمار می روند.
۴٫قانون از منابع حقوق بوده ولی رویه قضایی از منابع حقوق نیست.

۲-نظریات کدام اندیشمند در باب قرارداد اجتماعی موجب پیدایش و تثبیت اصل حاکمیت ملی شد؟
۱٫ژان ژاک روسو ۲٫منتسکیو ۳٫مابلی ۴٫هابس
۳-کدام گزینه در مورد رویه قضایی نادرست است؟
۱٫رویه قضایی می تواند در راستای اصول حقوقی نباشد
۲٫رویه قضایی ، عرف قضاوت است
۳٫عرف و رویه قضایی هر دو زمینه ساز قانون هستند
۴٫نظریات دانشمندان حقوق از طریق تاثیر در رویه قضایی در علم حقوق اثر می گذارد
۴-کدام گزینه در خصوص تفسیر قانون و رویه قضایی صحیح است؟
۱٫رویه قضایی بدون تفسیر قانون شکل می گیرد
۲٫تفسیر قاضی به اندازه رای دادگاه در ایجاد رویه قضایی موثر نیست
۳٫قاضی نمی تواند همواره از تفسیر استفاده نماید تا قاعده کلی قانون قابل تطبیق بر مورد خاص باشد
۴٫تفسیر قانون پل ارتباطی بین قانون و رویه قضایی است
۵-بهترین نوع تفسیر ، کدام است؟
۱٫قانونی ۲٫قضایی ۳٫اثباتی ۴٫علمی
۶-بموجب کدام اصل در حقوق جزا قاضی نمی تواند از محدوده آن اصل با عناوینی مثل تفسیر فراتر رود؟
۱٫اصل سرزمینی بودن ۲٫اصل شخصی بودن ۳٫اصل جهانی بودن ۴٫اصل قانونی بودن
۷-پیشگام کسانی که خود را از قالب های تفسیر سنتی در بحث رویه قضایی خلاص نمودند ، چه کسی بود؟
۱٫گیزو ۲٫لاپرادل ۳٫فرانسوا ژنی ۴٫جان لاک
۸-در موردی که در سند ازدواج ، اختیار مسکن به زوجه داده شده بر طبق رویه قضایی حدود اختیار زن چیست؟
۱٫می تواند در هر نقطه ای از کشور و خارج از کشور مسکن مشترک را تعیین نماید
۲٫صرفا می تواند در همان کشوری که محل زندگی شوهر است محل سکونت خود را معین کند
۳٫صرفا می تواند در همان شهری که محل زندگی شوهر است محل سکونت خود را معین کند
۴٫در همان شهر و کشوری که محل زندگی و کار شوهر است می تواند محل سکونت را معین کند
۹-مهمترین و اساسی ترین تقسیم بندی رویه قضایی در ایران برچه اساسی است؟
۱٫بر حسب مرجع صادر کننده
۲٫بر طبق شعب و رشته های حقوق
۳٫بر حسب لازم الاتباع بودن و لازم الاتباع نبودن رویه قضایی
۴٫بر اساس انواع دادگاه ها

مطالب مرتبط : دانلود خلاصه کتاب رویه قضایی

نمونه سوالات رویه قضایی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : رویه قضایی

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۷

رشته تحصیلی : حقوق

نمونه سوالات رویه قضایی

[ad_2]

لینک منبع