خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین المللی

دسته بندی : نمونه سوالات
10 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین المللی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور

چند مورد از نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین المللی

۱-تصمیم گیری در کنفرانس های در چهارچوب نظام کنسرت اروپا به چه شیوه ای اتخاذ می شد؟
۱٫اتفاق آرا ۲٫اکثریت نسبی ۳٫اکثریت مطلق ۴٫اکثریت دو سوم

۲-نخستین کنفرانس خصوصی که اشخاص خصوصی در حمایت از انسانها تشکیل دادند کدام گزینه است؟
۱٫اتحادیه جوامع بین المللی ۲٫کنوانسیون جهانی ضد بردگی
۳٫معاهدات ورسای ۴٫کنگره وین

۳-در خصوص صلاحیت سازمان های بین المللی ، کدام گزینه از طرفداران نظریه (صلاحیت ضمنی) به شمار می آید؟
۱٫کلسن ۲٫روتر ۳٫شرمرس ۴٫لوتر باخت

۴-کدام گزینه از منابع حقوقی مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی تلقی نمی شود؟
۱٫عرف بین المللی ۲٫دکترین ۳٫اسناد و معاهدات دو جانبه ۴٫رویه قضایی داخلی

۵-کدام گزینه جزو مصونیت های سازمان های بین المللی (نه مزایا) محسوب می شود؟
۱٫معافیت از خدمات شخصی ۲٫معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی
۳٫معافیت از عوارض و مالیاتها ۴٫پناهندگی

۶-کدام گزینه جزو سازمان های بین الدولی فرا منطقه ای به شمار می آید؟
۱٫سازمان ملل متحد ۲٫جنبش عدم تعهد ۳٫سازمان کشورهای آمریکایی ۴٫یونسکو

۷-به منظور هماهنگی ، خدمات رسانی به سازمان های غیر دولی غیرانتفاعی ، چند نهاد اصلی در سازمان ملل متحد پیش بینی شده است؟
۱٫دو ۲٫سه ۳٫چهار ۴٫پنج

۸-جامعه ملل از چند رکن تشکیل می شد؟
۱٫دو رکن ۲٫سه رکن ۳٫چهار رکن ۴٫پنج رکن

۹-کدام گزینه از مهمترین موارد ضعف جامعه ملل تلقی می شود؟
۱٫روش رای گیری ۲٫صلاحیت انحصاری شورای جامعه در زمینه صلح جهانی
۳٫محدود بودن وظایف شورا ۴٫عدم امکان خروج از سازمان

۱۰-کدام کنفرانس رسما (کنفرانس ملل متحد درباره سازمان بین المللی) نام گرفت؟
۱٫کنفرانس یالتا ۲٫کنفرانس دامبارتن اوکس ۳٫کنفرانس سانفرانسیسکو ۴٫کنفرانس مسکو

شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : حقوق سازمانهای بین المللی

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۵

رشته تحصیلی : حقوق

نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین المللی

[ad_2]

لینک منبع