خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات حقوق تطبیقی

دسته بندی : نمونه سوالات
9 views بار

[ad_1]

سوالات حقوق تطبیقی رشته حقوق

۱-کدام یک از موضوعات و مباحث ، حقوق را در کلیت خود بررسی و مطالعه می کند و فقط ناظر به روابط معینی نیست؟
۱٫حقوق تطبیقی ۲٫حقوق خانواده ۳٫حقوق تجارت ۴٫حقوق مثبت
۲-در کدام مطالعه تطبیقی ، نهاد ها یا مقررات حقوقی معینی مورد مطالعه تطبیقی قرار می گیرد؟
۱٫حقوق طبیقی توصیفی ۲٫حقوق تطبیقی کاربردی ۳٫حقوق تطبیقی خرد ۴٫حقوق طبیقی کلان
۳-کدام یک از علمای شیعه و سنی از طریق مکاتبه به تبادل آراء در زمینه مسائل فقهی می پرداختند؟
۱٫علامه حلی و قاضی بیضاوی ۲٫شیخ طوسی و قاضی بیضاوی
۳٫علامه حلی و شیخ محمد غزالی ۴٫شیخ طوسی و شیخ محمد غزالی
۴-علمی که پیدایش ، تکامل و تتحول نهاد ها ، سازمان ها ، مفاهیم و مقررات حقوقی را در فرایند تاریخی مطالعه می کند چه نام دارد؟
۱٫تاریخ حقوق ۲٫جامعه شناسی حقوق ۳٫فلسفه حقوق ۴٫دانش حقوقی
۵-امروزه در فلسفه حقوق از چه روش های استفاده می شود؟
۱٫تحلیلی ، میدانی و تطبیقی ۲٫تحلیلی ، تاریخی و تطبیقی
۳٫صرفا تاریخی و تطبیقی ۴٫صرفا توصیفی و تطبیقی
۶-بین حقوق تطبیقی و جهانی شدن چه ارتباطی وجود دارد؟
۱٫ارتباط متقابل وجود دارد ۲٫هیچ ارتباطی وجود ندارد
۳٫ارتباطی صرفا یک سویه وجود دارد ۴٫ارتباط غیر متقابل وجود دارد
۷-چه قرنی ((قرن مطالعات تطبیقی)) نامیده می شود؟
۱٫قرن هجدهم ۲٫قرن نوزدهم ۳٫قرن بیستم ۴٫قرن بیست و یکم
۸-انتقال قوانین از یک کشور به کشوری دیگر در دویست سال گذشته شاهد چند تحول بزرگ بوده است؟
۱٫یک تحول ۲٫دو تحول ۳٫سه تحول ۴٫چهار تحول
۹-کدام گزینه از موارد اختیاری مراجعه به حقوق تطبیقی در حل و فصل اختلافات تلقی می شود؟
۱٫استرداد مجرمان ۲٫قواعد حل تعارض
۳٫مقررات متحد الشکل بین المللی ۴٫پیدا کردن خلاء موجود در قوانین داخلی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور
نمونه سوالات حقوق تطبیقی

نمونه سوالات حقوق تطبیقی با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

نمونه سوالات حقوق تطبیقی

[ad_2]

لینک منبع