خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات اصول فقه ۱

دسته بندی : نمونه سوالات
13 views بار

[ad_1]

نمونه سوالات اصول فقه 1

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات اصول فقه ۱ با جواب ، دانشگاه پیام نور

۱-حکم شرعی اگر به افعال و حرکات تعلق گیر……….. و در صورتی که به خود مکلف یا چیزهای وابسته به او تعلق گرفته ………. نامیده می شود.
۱٫حکم تکلیفی – حکم وضعی ۲٫حکم وضعی – حکم تکلیفی
۳٫حکم شرعی وضعی – حکم شرعی تکلیفی ۴٫حکم تکلیفی – حکم واقعی
۲-وجوبی که امتثال آن از جمیع مکلفین خواسته شده نه از تک تک آنها چه نام دارد؟
۱٫عینی ۲٫کفایی ۳٫تعیینی ۴٫تخییری
۳-وجوب پرداخت دیه شخص مسلمان ، نمونه کدام وجوب است؟
۱٫عینی ۲٫کفایی ۳٫وجوب تخییری ۴٫وجوب تعیینی
۴-وجوب نماز صبح که زمان آن بین الطلوعین است ، کدام گزینه است؟
۱٫موسع ۲٫مضیق ۳٫موقت مضیق ۴٫غیر فوری
۵-واجب …….. آن است که انجام فعل واجب همراه با قصد تقرب به خداوند متعال باشد ، واجب ….. واجبی است که امتثال آن مشروط به قصد قربت نباشد.
۱٫تعبدی – تعبدی ۲٫توصلی – توصلی ۳٫تعبدی – توصلی ۴٫توصلی – تعبدی
۶-حکمی که هدف آن رسیدن به واقعیت نباشد و فقط به تعیین تکلیف مکلف برای شخص در تردید و شک بیاندیشد، کدام گزینه است؟
۱٫حکم واقعی ۲٫حکم واقعی اولی ۳٫حکم واقعی ثانوی ۴٫حکم ظاهری
۷-بیشتر اهل سنت ، اهل ……….. است و شیعه اهل ……………. است.
۱٫تخطئه – تصویب ۲٫تصویب – تخطئه ۳٫تصویب – تصویب ۴٫تخطئه – تخطئه
۸-دلالت تغییر رنگ چهره بر ترس یا خجالت چه نوع دلالتی است؟
۱٫عقلی ۲٫وضعی ۳٫طبعی ۴٫وضعی لفظی
۹-کدام یک از عناصر و ارکان وضع نیستند؟
۱٫واضع ۲٫موضوع ۳٫موضوع له ۴٫موضوع به
۱۰-هرگاه لفظ در برابر معنایی نهاده شود که جز یک مصداق ندارد آن را ……………… می نامند.
۱٫کلی ۲٫جزئی ۳٫کلی متواطی ۴٫کلی مشکک

که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با پاسخنامه
سوالات تابستان ۹۵ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با پاسخنامه
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با پاسخنامه
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامه
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با پاسخنامه
نمونه سوالات تابستان۹۱ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با پاسخنامه
نمونه سوالات تابستان۹۰ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامه
نمونه سوالات تابستان۸۹ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با پاسخنامه
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات تابستان۸۸ با پاسخنامه
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با پاسخنامه
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با پاسخنامه
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با پاسخنامه
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس :  اصول فقه ۱

کد درس : ۱۲۲۰۲۸۷_۱۲۲۳۲۳۰

رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات اصول فقه ۱

[ad_2]

لینک منبع