خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

غربالگری در دانشگاه آزاد برای جلوگیری از پارتی بازی

دسته بندی : نمونه سوالات
10 views بار

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – فرهاد رهبر در جلسه با معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: باید برای ارتقا کیفیت و کمیت بخش آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی براساس ملاک و شاخص های دقیق عمل شود.

وی با بیان اینکه مدیران دانشگاه باید برای برنامه های خود ضمانت اجرایی داشته باشند، خاطرنشان کرد: به همین منظور تاکید ما بر این است که برای ارتقای کیفیت دانشگاه باید یک برنامه ریزی صحیح و دقیق وجود داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در گذشته روابط بیش از ضوابط حاکم بوده است، در سیستم آموزشی دانشگاه باید غربالگری صورت گیرد تا از ارتباطات و فامیل‌بازی هایی که احیانا وجود داشته، فاصله گرفته و ملاک ها و شاخص های صحیح ترسیم و اجرایی شود.

حق التدریس، مشروط به تکمیل ساعت های موظفی اعضای هیات علمی است

فرهاد رهبر با تاکید بر اینکه به معاونان آموزشی واحدها اعلام شود تا حق التدریس مشروط و منوط به تکمیل ساعت های موظفی اعضای هیات علمی است، گفت: در صورت کامل نشدن موظفی هر استاد، حق‌التدریس برای آن استاد اجرا نشود.

وی خاطرنشان کرد: واحدها باید از میان اساتید حق‌التدریس کسانی را انتخاب کنند که دارای استاندارد جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ تخصص و تعهد باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید در ضمانت اجرایی دستورالعمل ها جدی عمل و استثنائات از دستورکار خارج شود.

رهبر اضافه کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی موارد استثنا تبدیل به غائله شده است. اگر به معنای واقعی از استثنائات پرهیز کنید، می توانید سیستماتیک و با ضوابط عمل کرده و این را به عنوان اصل کار خود قرار دهید.

باید تخصص و تعهد در کنار یکدیگر لحاظ شود

وی با بیان اینکه باید شاخصه هایی برای انتخاب مسئولان در بخش آموزش دانشگاه وجود داشته باشد، افزود: در این صورت براساس این شاخصه ها، مدیرانی شایسته برای این حوزه مهم انتخاب شوند.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: باید تخصص و تعهد را در کنار یکدیگر لحاظ کنید چراکه اگر ملاک ها رعایت نشود، سیستم اداری دانشگاه تخریب خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع