خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

سوالات حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بار

[ad_1]

سوالات حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

نمونه سوالات حل عددی معادلات با مشتقات جزیی کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴

 

عنوان درس : حل عددی معادلات با مشتقات جزیی ، حل عددی معادلات با مشتقات جزیی (آموزش محور)

کد درس : ۱۱۱۱۱۸۲-۱۱۱۱۳۵۸-۱۱۱۱۵۵۸

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) ، ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) ، ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

سوالات حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

[ad_2]

لینک منبع