خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهان زراعی

دسته بندی : نمونه سوالات
9 views بار

[ad_1]

همیار دانشجو

نمونه سوال فیزیولوژی گیاهان زراعی با جواب بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه پاسخنامه دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی با پاسخنامه رشته کشاورزی. کد درس تغییرات جدید سایت آلوخ. ترم, سوال, پاسخنامه. نیمسال اول ۸۸-۸۹. – مجموعه نمونه سوالات امتحاني درس فيزيولوژي گياهان زراعي رشته ي علوم كشاورزي- گروه ك.دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ رشته کشاورزی نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور با لینک مستقیم آماده نمونه سوال فیزیولوژی گیاهان زراعی پیام نور دریافت می فیزیولوژی گیاهان زراعی,.فيزيولوژي گياهان زراعي | اخبار پیام نور | خبرگزاری پیام نور دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهان زراعی کارشناسی و ارشد دانشگاه پیام نور که شامل چندین دوره آزمون های پایان ترم برگزار شده می باشد.

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهان زراعی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهان زراعی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی

کد درس : ۱۴۱۱۰۸۳-۱۴۱۱۱۸۸-۱۴۱۱۴۹۹-۱۴۱۱۶۶۴

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات ، مهندسی کشاورزی – زراعت ، مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – زراعت و اطلاح نباتاب گرایش زراعت

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهان زراعی

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اصلاح نباتات

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اصلاح نباتات

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اصلاح نباتات با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : اصول اصلاح نباتات

کد درس : ۱۴۱۱۰۸۴_۱۴۱۱۱۸۶_۱۴۱۱۵۰۹

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول اصلاح نباتات

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت غلات

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت غلات

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت غلات با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : زراعت غلات ، زراعت غلات (گرایش زراعت)

کد درس : ۱۴۱۱۰۸۷_۱۴۱۱۳۵۹

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت غلات

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات سم شناسی

دسته بندی : نمونه سوالات
5 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات سم شناسی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات سم شناسی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : سم شناسی

کد درس : ۱۴۱۱۰۹۴

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه سوالات سم شناسی

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی

دسته بندی : نمونه سوالات
12 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان ۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸

جهت دریافت سوالات بهمراه پاسخنامه بر روی خرید آنلاین کلیک نمایید

عنوان درس : زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی

کد درس : ۱۴۱۱۰۹۸

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات تکنولوژی پس از برداشت

دسته بندی : نمونه سوالات
10 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات تکنولوژی پس از برداشت

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس تکنولوژی پس از برداشت ، فیزیولوژی بعد از برداشت با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : تکنولوژی پس از برداشت ، فیزیولوژی بعد از برداشت

کد درس : ۱۴۱۱۰۹۹_۱۴۱۱۵۱۹

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی ، علوم و مهندسی صنایع غذایی

دانلود رایگان نمونه سوالات تکنولوژی پس از برداشت

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات ازدیاد نباتات

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات ازدیاد نباتات

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات ازدیاد نباتات با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ازدیاد نباتات

کد درس : ۱۴۱۱۱۰۰

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات ازدیاد نباتات

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات کنترل و گواهی بذر

دسته بندی : نمونه سوالات
6 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات کنترل و گواهی بذر

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات کنترل و گواهی بذر با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : کنترل و گواهی بذر

کد درس : ۱۴۱۱۱۰۲_۱۴۱۱۵۰۲

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت

 

دانلود رایگان نمونه سوالات کنترل و گواهی بذر

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

دسته بندی : نمونه سوالات
10 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات آفات مهم گیاهی و کنترل آنها با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات تابستان ۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

کد درس : ۱۴۱۱۱۰۳

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

[ad_2]

لینک منبع

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

دسته بندی : نمونه سوالات
7 views بار

[ad_1]

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان ۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

کد درس : ۱۴۱۱۱۰۷

رشته تحصیلی : مهندسی علوم کشاورزی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

[ad_2]

لینک منبع

Page 1 of 16312345...102030...Last »