خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی

دسته بندی : نمونه سوالات
9 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی

✅برای فراهم کردن زندگی آرمانی مطلوبی که انسان امروزی در جستجوی آن است چه چیزی ضروری است ؟

 1. برنامه درسی رسمی
 2. فعالیت های فوق برنامه
 3. برنامه درسی رسمی و فعالیت های فوق برنامه
 4. برنامه درسی غیر رسمی و فعالیت های فوق برنامه

✅ بر اساس کدام نظریه شخص وقتی چیزی را یاد می گیرد که برایش معنی دار باشد و بتواند کل آن را درک کند ؟

 1. نظریه یادگیری اجتماعی ۲٫ نظریه های یادگیری
 2. نظریه محرک – پاسخ ۴٫ نظریه میدان

 

✅ کدامیک از موارد ذیل در خصوص معلم خود کلمه صحیح می باشد ؟

 1. از موفقیت هایی که در شورای مدرسه یا شوراهای فرعی متشکل از معلمان پس از بحث و تبادل نظر لازم حاصل می شود رضایتی ندارد .
 2. بعضی از این معلمان به پاره ای از ارزش ها معتقدند که مانع از کوشش آنها برای مفیدتر کردن کلاس درس برای افراد متفاوت است .
 3. جدی و خشک بودنش در تدریس به اندازه ای است که دانش آموزان با یک حساب سرانگشتی می توانند دفعاتی را که او در طول سال تبسم کرده است بشمارند .
 4. از شرکت در جلسه های معلمان یا شوراهای مدرسه پرهیز کرده و این نوع فعالیت ها را بی ثمر می داند .

✅به نظر سرجیوانی اقتدار کنونی راهنمایی تعلیماتی بر اساس ترکیب چه منابعی است ؟

 1. دیوان سالارانه ، مدیریتی ، حرفه ای
 2. فردی ، دیوان سالارانه ، روان شناختی
 3. دیوان سالارانه ، روان شناختی ، فنی منطقی
 4. فنی ، فردی ، روان شناختی ، مدیریتی

✅ کدام مورد از موارد ذیل باعث می شود تا راهنمای تعلیماتی درک و فهم درستی چه از فعالیت های معلمان و چه از نظرات و مسائل آموزشی ایشان داشته باشد ؟

 1. علاقه به شغل و حرفه راهنمایی تعلیماتی ۲٫ رشته تحصیلی فرد و دلسوز بودن او
 2. طرح درس ۴٫ تجربه در تدریس

 

✅ کدامیک از موارد ذیل از وظایف راهنمایان تعلیماتی در بهبود نظارت و راهنمایی تعلیماتی نمی باشد ؟

 1. در حد امکان باید از نظرات و پیشنهادهای سازنده معلمان و مدیران استقبال گرم و دوستانه کرد و با استفاده از آنها در تصمیم گیریها ایشان را در ادامه همکاری در محیط های آموزشی تشویق نمود .
 2. استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای آشنا کردن بیشتر اولیاء دانش آموزان ، معلمان و مدیران با توجه به حساسیت و ارزش کار نظارت و راهنمایی تعلیماتی در جامعه
 3. بینش و آگاهی نسبت به وظایف خویش را اساس کار خود قرار دهند و معتقد به ارزش و اهمیت راهنمایی تعلیماتی باشد .
 4. روحیه معلمان و مدیران حوزه فعالیت خود را به خوبی بشناسد و برای تقویت هر چه بیشتر آن تلاش کند .

نمونه سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی

نمونه سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : نظارت و راهنمایی تعلیماتی

کد درس : ۱۲۱۱۰۲۹-۱۲۱۱۳۵۶-۱۲۱۱۶۴۴

رشته تحصیلی : علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم تربیتی

نمونه سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی

[ad_2]

لینک منبع