خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات روانشناسی فیزیولوژیک

دسته بندی : نمونه سوالات
9 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات روانشناسی فیزیولوژیک

✅ سلول های بدن انسان حاوی چند جفت کروموزوم هستند ؟

  1. ۲۲            ۲٫ ۲۳       ۳٫ ۲۴                  ۴٫ ۲۶

✅ اندام های جنسی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

  1. ۳           ۲٫ ۲           ۳٫ ۴                   ۴٫ ۵

✅ XO مربوط به کدام سندرم می باشد ؟

  1. آندروزنیتال        ۲٫ دلون         ۳٫ کلاین فیلتر                 ۴٫ ترنر

✅ کدام یک از گزینه های زیر دو نیمکره را باهم ارتباط می دهند ؟

  1. نخاع          ۲٫ مخچه                   ۳٫ جسم پینه ای                  ۴٫ جسم سیاه

✅ حافظه کاری نام دیگر کدام نوع حافظه می باشد ؟

  1. دراز مدت        ۲٫ کوتاه مدت      ۳٫ یاد اوری                 ۴٫ باز شناسی

✅ کدام قسمت نقش بسیار مهمی در تشکیل حافظه آشکار دارد ؟

۱٫ بادامه                     ۲٫ هیپوتالاموس            ۳٫ هیپوکامپ              ۴٫ تالاموس

نمونه سوالات روانشناسی فیزیولوژیک

نمونه سوالات روانشناسی فیزیولوژیک با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : روانشناسی فیزیولوژیک

کد درس : ۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱۲۱۷۲۲۹

رشته تحصیلی : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، روانشناسی

 

نمونه سوالات روانشناسی فیزیولوژیک

[ad_2]

لینک منبع