خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

✅ توانایی فرد در تشخیص دادن تفاوت میان محرک ها را گویند.

  1. تعمیم            ۲٫ تمیز                      ۳٫ خاموشی             ۴٫ تقویت

✅ بر اساس این قانون ثرندایک، وقتی پاسخی با یک پاداش دنبال شود، به فراوانی آن پاسخ افزوده می شود و اگر پاسخی با یک تنبیه مواجه شود از فراوانی آن کاسته می شود.

  1. قانون اثر         ۲٫ قانون تمرین           ۳٫ قانون استفاده           ۴٫ قانون عدم استفاده

✅ کدام مکتب از ترکیب رفتار گرایی با اثبات گرایی منطقی به وجود آمد؟

  1. رفتار گرایی       ۲٫ نورفتار گرایی         ۳٫ روانشناسی کلاسیک   ۴٫ نو روانشناسی

✅ اولین مرحله یادگیری مشاهده ای بندورا است؟

  1. توجه          ۲٫ به یادسپاری         ۳٫ انگیزش                    ۴٫ تولید

✅ در روانشناسی تلاش برای کاهش هشیاری یا رفتار به عناصر اصلی آن، چه رویکردی نامیده می شود؟

  1. رویکرد رفتاری      ۲٫ رویکرد مولکولی   ۳٫ رویکرد تجزیه گرایی     ۴٫ رویکرد زیستی

✅ هسته اصلی یادگیری و حل مسئله در مکتب گشتالت است؟

  1. ادراک         ۲٫ بینش                ۳٫ حافظه                    ۴٫ حس ها

نمونه سوالات تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

نمونه سوالات تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن ، تاريخچه و مكاتب در روانشناسي

کد درس : ۱۲۱۷۰۱۸_۱۲۱۷۲۱۳

رشته تحصیلی : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، روانشناسی

نمونه سوالات تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

[ad_2]

لینک منبع