خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات حقوق تجارت ۴

دسته بندی : نمونه سوالات
20 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات حقوق تجارت ۴

✅ کدام دسته از«اموال تاجر ورشکسته»را می توان از طریقی غیراز«مزایده» به فروش رساند ؟
۱٫ کلیه اموال منقول ۲٫ کلیه اموال غیرمنقول
۳٫ کلیه دارای تاجر ۴٫ اشیای سیم و زر
✅از نظر عملی ، استفاده از کدام یک از گزینه های زیر ، در کشور ما مفید نبوده ، بلکه با توجه به هدف قانونگذار در برقراری مقررات ورشکستگی خطرناک است و خلاف اصل تساوی میان طلبکاران تاجر نیز می باشد ؟
۱٫ صادرات کالا توسط تاجر ورشکسته ۲٫ انعقاد قرارداد ارفاقی
۳٫ شرط حفظ حق مالکیت ۴٫ شرط رقابت سالم در تجارت
✅به ترتیب پاسخ دهید : دادگاه صالح برای رسیدگی به « دعوای استرداد » ( اموال ) کدام است ؟ آیا حکم صادره در خصوص دعوای استرداد ، قابل تجدید نظر است ؟
۱٫ دادگاه محل وقوع مال – بله ۲٫ دادگاه محل اقامت خوانده – خیر
۳٫ دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی– بله ۴٫ دادگاهی که خواهان انتخاب می کند – خیر
✅کارگرانی که روزانه یا هفتگی از تاجر ورشکسته مزد می گیرند ، برای چه مدتی از حقوق خود ، دارای حقوق ممتاز ( حق رجحان ) هستند ؟
۱٫ شش ماه قبل از تاریخ توقف ۲٫ یک سال قبل از توقف
۳٫ سه ماه قبل از توقف ۴٫ یک هفته قبل از توقف
✅ ورشکستگی باید ظرف چند ماه از تاریخ وصول حکم به اداره تصفیه ، تصفیه گردد ؟
۱٫ یک سال ۲٫ هشت ماه ۳٫ شش ماه ۴٫ سه ماه
✅« ماده اعتبار تجاری » تاجر ورشکسته به تقلب ، موکول به کدام گزینه است ؟
۱٫ تقاضای مدیر تصفیه ۲٫ تقاضای دو نفر از طلبکاران تاجر
۳٫ تقاضای عضو ناظر ۴٫ اعاده حیثیت جزایی تاجر

نمونه سوالات حقوق تجارت 4

نمونه سوالات حقوق تجارت ۴ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : حقوق تجارت ۴

کد درس :۱۲۲۳۰۶۱-۱۲۲۳۲۴۷

رشته تحصیلی : حقوق

نمونه سوالات حقوق تجارت ۴

[ad_2]

لینک منبع