خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

دسته بندی : نمونه سوالات
42 views بار

[ad_1]

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در قالب ورد با کیفیت بسیار عالی به صورت استاندارد و کامل به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

توضیحات کامل پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف آن سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
منظور از پیشرفت تحصیلی یا عدم پیشرفت در کسب و یاد گیری مجموعه مطالب است تحت عنوان درس که در طول سال تحصیلی دانش آموزان ارائه می شود.
پیشرفت تحصیلی بر موفقیت فرگیران در امور تحصیلی اشاره دارد که بر اساس آزمون ها قابل سنجش باشد.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی نمره ای است که کارکنان به سوالات ۶۰ گویه ای پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی می دهند .

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.
چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم.

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال ۷ پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال ۷ عدد ۱ ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گزینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید.
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است.
تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ، کل سوال های پرسشنامه را با هم جمع نمایید. این امتیاز دامنه از ۰ تا ۶۰ خواهد داشت ، بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموز دبیرستانی خواهد و برعکس.

پایایی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

جهت دانلود پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی از فرم زیر اقدام نمایید.

[ad_2]

لینک منبع