خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

پرسشنامه تدریس اثربخش

دسته بندی : نمونه سوالات
32 views بار

[ad_1]

پرسشنامه تدریس اثربخش دانلود با لینک مستقیم در قالب word با کیفیت بسیار عالی به صورت استاندارد به قیمت ۱۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

این بسته شامل پرسشنامه استاندارد + پایایی و روایی + مولفه + مقاله بیس + تفسیر + نحوه نمره گذاری و منبع می باشد.

توضیحات کامل پرسشنامه تدریس اثربخش

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش
پرسشنامه تدریس اثربخش پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۳۰ گویه و ۶ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سوالاتی مانند: (استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و رسانه های دیگر در فرایند تدریس و یادگیری) تدریس اثربخش را می سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تدریس اثربخش: مهمترین و کلی ترین معیارهای تدریس اثربخش عبارتند از: طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت کلاس درس، روابط انسانی، ارزشیابی سوال و ویژگی های شخصیتی مطلوب.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تدریس اثربخش نمره ای است که پاسخ دهنده گان به سوالات ۳۰ گویه ای پرسشنامه تدریس اثربخش می دهند.

دانلود پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه تدریس اثربخش

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:
۱) طراحی تدریس سوال ۱ تا ۵
۲) اجرای تدریس سوال ۶ تا ۱۰
۳) مدیریت کلاس درس ۱۱ تا ۱۵
۴) روابط انسانی سوال ۱۶ تا ۲۰
۵) ارزشیابی سوال ۲۱ تا ۲۵
۶) ویژگی های شخصیتی مطلوب سوال ۲۶ تا ۳۰٫

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گزینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

همیشه اکثر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز
۴ ۳ ۲ ۱ ۰

تحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۰ ۶۰ ۱۲۰

امتیازات خود را از ۳۰  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۰ و حداکثر ۱۲۰ خواهد بود.

نمره بین  ۰ تا ۴۰  :  میزان تدریس اثربخش در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۴۰ تا  ۸۰ : میزان تدریس اثربخش در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۸۰   : میزان تدریس اثربخش در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (اسلامیان و همکاران ، ۱۳۹۳) روایی پرسشنامه توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  در پژوهش (اسلامیان و همکاران، ۱۳۹۳)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

متغیر ضریب پایایی
تدریس اثربخش ۸۹/۰

 

جهت دانلود پرسشنامه تدریس اثربخش از فرم زیر اقدام نمایید.

[ad_2]

لینک منبع