خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات پرورش قارچ صدفی (خوراکی)

دسته بندی : نمونه سوالات
41 views بار

[ad_1]

نمونه سوالات پرورش قارچ صدفی (خوراکی) – کاملترین مجموعه آموزشی سوالات نمونه سوالات پرورش دهنده قارچ صدفی با پاسخنامه با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

این بسته طلایی شامل مهمترین سوالات این آزمون می باشد با مطالعه این مجموعه قبولی خود را تضمین کنید.

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمون ھای ادواری و مربیان فنی و حرفه ای

این مجموعه آموزشی شامل :

سوالات تئوری :(۹ دوره)
pdf اول:۳۰ عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای(۱ دوره)
pdf دوم:۴۰ عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای(۱ دوره)
pdf سوم:۲۵ عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای(۱ دوره)
pdf چهارم:۴۰ عدد سوال تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای (۱ دوره)
pdf پنجم:۳۰ عدد سوال تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای (۱دوره)
pdf ششم:۲۵ عدد سوالات رایج در پرورش قارچ(۲۵ سوال تشریحی با پاسخ کاملا تشریحی) (۱ دوره)
pdf هفتم:سوالات رایج در پرورش دهنده قارچ صدفی با جواب تشریحی(۱۵ صفحه)
pdf هشتم:جزوه معرفی قارچ صدفی و …(۱۲ صفحه)
pdf نهم:جزوه سود و زیان قارچ صدفی(۳۴صفحه)
pdf دهم:جزوه آموزش پرورش قارچ صدفی(۱۰صفحه)

چند مورد از نمونه سوالات پرورش قارچ صدفی

******کلاهک در قارچ صدفی در زمان جوانی شبیه ……. و بتدریج به شکل …….در می آید .
الف- خوشه ای-بادبزن ب- بادبزن-خوشه ای
ج- تخم مرغی-خوشه ای د- تخم مرغی – بادبزن
******قارچ پلوروتوس یک قارچ هتروتالیک است ، زیرا از ……. به وجود می اید .
الف- ازتلافی دواسپورمختلف ولی ناسازگار ب – از تلافی دو هیف از دواسپورسازگار
ج- از تلافی دواسپور مختلف ولی سازگار د- از تلافی چند هیف یکسان وسازگار
******کدامیک از موارد زیر در تغییر رنگ کلاهک ها وشکل قارچها مؤثرند ؟
الف- نورورطوبت ب- تهویه ونور ج- نورودما د- همه موارد
******جوش خشک نام دیگر کدام بیماری قارچ خوراکی می باشد ؟
الف بیماری دنبلان کاذب ب- بیماری ورتیسیلیومی ج- سفیدك د- بیماری حباب تر

******کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟
الف- بذر مورد استفاده در قارچ عاری از هرگونه آلودگی باشد
ب- بذر مورد استفاده در قارچ مورد تایید آزمایشگاه های مطمئن باشد
ج- می توان به دلخواه از سویه مختلف استفاده کرد
د- مدت زمان زیادی از تولید بذر نگذشته باشد

******کدامیک از موارد زیر از معایب پرورش قارچهای صدفی می باشد ؟
الف- ایجاد مشکلات تنفسی برای افراد حساس ب- وارد شدن برخی حشرات به سالن های کشت
ج- مشکلات نگهداری پس از برداشت د- همه موارد
******نقاط آب سوخته در روی کلاهک قارچ از علائم مشخصه …….. است .
الف بیماری دنبلان کاذب ب- سفیدك ج- تار عنکبوتی د- بیماری ورتیسیلیومی
******قارچ خوراکی متعلق به کدام گروه از قارچها می باشد ؟
الف- اسکومیستها ب- بازیدیو میستها ج- زیگومیستها د- دئوترومیستها

نمونه سوالات پرورش دهنده قارچ صدفی

نمونه سوالات پرورش قارچ صدفی (خوراکی)

******در چه شرایطی طرح اقتصادی ما فاقد توجیه اقتصادی می باشد؟
الف( هزینه جاری ما برابر سود ناخالص باشد
ب( هزینه جاری ما بیشتر از سود ناخالص باشد
ج( هزینه کل ما کمتر از سود خالص باشد
د( الف و ب
******قارچها در چه شرایط اقلیمی رشد بهینه را دارند؟
الف( معتدل
ب( معتدل و سرد
ج( کوهپایه ای
د( الف و ج

******سالنهای پرورش قارچ در چه جهتی باید ساخته شوند؟
الف( شمالی ، جنوبی
ب( شرقی ، غربی
ج( جنوبی ، شمالی
د( ب و ج
******قارچها در شرایط مرطوب و خنک رشد . . . . . . . . . . . . . دارند.
الف( متوسط
ب( خوب
ج( بهینه
د( کم

******سالنهای پرورش قارچ می باید چگونه ساخته شوند؟
الف( از نظر دیواره ها و کف باید عایق رطوبتی و حرارتی باشند.
ب( از نظر دیواره ها و سقف باید عایق رطوبتی و قابل شستشو باشند.
ج( از نظر دیواره ها و سقف باید عایق رطوبتی و حرارتی و از نظر کف باید قابل شستشو باشند.
د( از نظر دیواره ها و سقف و کف باید عایق رطوبتی و حرارتی و ضد باد باشند و کف سالن قابل شستشو باشد.
******چند روش برای ضد عفونی کردن سالنها وجود دارد؟
الف ( حرارتی
ب ( شیمیایی
ج ( گندزدایی
د ( الف و ب

******برای ضد عفونی کردن سالنها به روش شیمیایی چه اصولی را باید رعایت کرد؟) به ترتیب اولویت(
الف( ایمنی –ابزار مناسب – اطلاعات کافی
ب( ابزار مناسب- اطلاعات کافی
ج( ایمنی- اطلاعات کافی – ابزار مناسب
د( اطلاعات کافی- ایمنی- ابزار مناسب
******در روش شیمیایی چند شکل گندزدایی وجود دارد؟
الف( گاز دادن
ب( بخار دادن
ج( اسپری کردن
د( هرسه مورد
******برای گند زدایی به صورت گاز دادن چند روش وجود دارد ؟
الف( روش دود دادن و گاز دادن تبخیری
ب( روش دود دادن
ج( گاز دادن تبخیری
د( بخار دادن
******برای گند زدایی به صورت دود دادن چه موادی را مخلوط می کنیم؟
الف( پرمنگنات منیزیم و فرمالین
ب( پرمنگنات پتاسیم و فرمالین
ج( فرمالین و آهک
د( فرمالین

جهت دانلود نمونه سوالات پرورش قارچ صدفی از فرم زیر اقدام نمایید.

[ad_2]

لینک منبع