خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات مدیریت رسانه در خانواده

دسته بندی : نمونه سوالات
35 views بار

[ad_1]

نمونه سوالات مدیریت رسانه در خانواده پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر کارشناسی مدیریت خانواده در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی بهمراه خلاصه کتاب مدیریت رسانه در خانواده که شامل نکات مهم می باشد به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

چند مورد از نمونه سوالات مدیریت رسانه در خانواده

کدام رسانه در مواردی رقیب والدین و در مواردی یاریگر و ھمراه آنان است .
۱-رسانه های اینترنتی ۲-سینما و فیلم در خانواده
۳-رادیو ۴-تلویزیون

تحت تأثیر قرار دادن دیگران به منظور کسب هدف مشترک ، ………. می گویند.
۱-تولیدی ۲-رهبری   ۳-شرکت ۴-سازمان

این نوع مدیریت ، نظام حقوقی رسانه را در جامعه تدوین می کند و در آن روابط بین رسانه ها و مخاطبان را بیان می کند.
۱-مدیریت بر رسانه ھا ۲-مدیریت در رسانه ھا
۳-مدیریت رسانه رسمی ۴-گزینه الف و ب

دانلود نمونه سوالات مدیریت رسانه در خانواده

نمونه سوالات مدیریت رسانه در خانواده

کدام دسته از ماهواره ها، برنامه های تلویزیون را به طور مستقیم از فرستنده اصلی به فرستنده های محلی منتقل می کنند.
۱-ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه   ۲-ماهواره های توزیع کننده
۳-ماهواره های تلویزیونی    ۴-ماهواره های پخش مستقیم

کدام نوع از اثرگذارترین و پرکاربردترین رسانھ ھا در خانواده است.
۱-بازی های رایانه ای   ۲-کتاب های الکترونیکی
۳-شبکه های ماهواره ای ۴-گزینه الف و ب

مواد خامی ھستند کھ ھنوز پردازش نشده اند.
۱-پردازش    ۲-برنامه ها    ۳-داده ها    ۴-اطلاعات

این مھارت ھا، شامل قدرت درک پیچیدگی ھای تمام سازمان و درک جایگاه عملیات خود فرد در سازمان است .
۱-مهارت علمی    ۲-مهارت های انسانی
۳-مهارت های فنی    ۴-مهارت های ادراکی

در کدام نوع مدیریت نظام حقوقی ، اخلاق حرفھ ای رسانھ ای ترویج می شود.
۱-مدیریت رسانه دولتی    ۲-مدیریت بر رسانه ھا
۳-مدیریت در رسانه ھا    ۴-رسانه پخش عمومی

کدامیک از بخش مھم و اساسی برنامھ ریزی می باشد؟
۱-برنامه ریزی استراتژیک ۲-تصمیم گیری   ۳-برنامه ریزی سازمانی   ۴-گزینه الف و ب

در کدام نوع مدیریت ، افرادی مسئولیت اداره رسانھ را بر عھده می گیرند.
۱-مدیریت رسانه دولتی   ۲-مدیریت بر رسانه ھا
۳-مدیریت در رسانه ھا    ۴-رسانه پخش عمومی

کدام نوع از نشریات ھستند، کھ با جنجال و ھیاھو سعی در جذب مخاطب دارند.
۱-مجلات سیاسی ۲-مجلات سرخ و سفید
۳-مجلات زرد     ۴-مجلات حوادث

جهت دانلود نمونه سوالات مدیریت رسانه در خانواده از فرم زیر اقدام نمایید.

[ad_2]

لینک منبع