خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات نقشه برداری ۲

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بارنمونه سوالات نقشه برداری 2

دانلود نمونه سوالات نقشه برداری ۲ با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات نقشه برداری ۲

۱-منظور از ترفیع و تقاطع در نقشه برداری چیست؟معادلات آنها را بنویسید.

۲-ارتباط بین ژیزمان و زاویه حامل را در چهار ربع مثلثاتی به کمک رسم شکل و ذکر روابط بررسی نمایید.

۳-معادلات شرط ضلعی و شرط زاویه ای را در یک پیمایش باز و بسته دلخواه بنویسید.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : نقشه برداری ۲

کد درس : ۱۳۱۳۲۲۶

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری ، مهندسی نقشه برداری

جهت دانلود نمونه سوالات نقشه برداری ۲ از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

دانلود نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views باردانلود نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح

دانلود نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : استاتیک و مقاومت مصالح

کد درس : ۱۳۱۳۰۴۷

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری ، مهندسی نقشه برداری ، مهندسی راه آهن – بهره برداری

جهت دانلود نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات مبانی کارتوگرافی

دسته بندی : نمونه سوالات
7 views بارنمونه سوالات مبانی کارتوگرافی

دانلود نمونه سوالات مبانی کارتوگرافی با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات مبانی کارتوگرافی

۱-نقشه ها از نظر مسائل کارتوگرافی به چند گروه تقسیم می شوند؟نام ببرید و برای هر گروه مثال بزنید.

۲-اصول اساسی کارتوگرافی را نام ببرید.

۳-روشهای تغییر مقیاس را نام ببرید. (حداقل ۴ مورد)

۴-در انتخاب سیستم تصویر به چه نکاتی میبایست توجه نمود؟

۵-منظور از توازن در ترسیم نقشه ها چیست و چگونه تامین می شود؟به اختصار شرح دهید.

۶-کاغذهای مورد استفاده در کارتوگرافی چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟(حداقل ۴ مورد)

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : مبانی کارتوگرافی

کد درس : ۱۳۱۳۰۷۶

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری

جهت دانلود نمونه سوالات مبانی کارتوگرافی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات سرشکنی

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بارنمونه سوالات سرشکنی

دانلود نمونه سوالات سرشکنی با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات سرشکنی

۱-آنالیز اولیه به عنوان یکی از مراحل پروژه نقشه برداری شامل چند مرحله بوده ، آنها را نام برده و توضیح دهید؟

۲-در سرشکنی خطاهای اتفاقی مشاهدات به کمک مدل پارامتریک ثابت کنید بهترین انتخاب برای ماتریس وزن p = c -1 است.

۳-خطاهای اندازه گیری را نام برده و توضیح دهید.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : سرشکنی

کد درس : ۱۳۱۳۰۷۵

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری ، مهندسی نقشه برداری

جهت دانلود نمونه سوالات سرشکنی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات نقشه برداری زیرزمینی

دسته بندی : نمونه سوالات
10 views بارنمونه سوالات نقشه برداری زیرزمینی

دانلود نمونه سوالات نقشه برداری زیرزمینی با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات نقشه برداری زیرزمینی

۱-موارد زیر را تعریف کنید :

گالری

شفت

گمانه

ترانشه

۲-در هدایت تونل بدون استفاده از سیستم مختصات ، اگر شیب تونل برابر ۵ درصد باشد و اختلاف ارتفاع دو حلقه متوالی ۵۰ سانتی متر باشد ، فاصله افقی دو حلقه متوالی چند متر است؟

۳-موارد زیر را تعریف کنید:

شاتکریت

لیتیس

مش بندی

لاینینگ

در یک ترازیابی تدریجی در یک مسیر زیر زمینی با یک شاخص ۴ متری قرائت هایی مطابق شکل زیر انجام شده است.اگر شاخص در نقطه b به صورت مستقیم نگه داشته شده باشد ، در صورتی که ارتفاع نقطه a برابر ۱۱۵۰ متر باشد ارتفاع نقطه c چند متر است؟

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : نقشه برداری زیرزمینی

کد درس : ۱۳۱۳۰۶۹

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری ، مهندسی نقشه برداری

جهت دانلود نمونه سوالات نقشه برداری زیرزمینی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته (آموزش محور)

دسته بندی : نمونه سوالات
9 views بارنمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته (آموزش محور)

دانلود نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته (آموزش محور) با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : مهندسی راه آهن پیشرفته

کد درس : ۱۳۱۳۳۲۶

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – راه و ترابری

جهت دانلود نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

دسته بندی : نمونه سوالات
12 views بارنمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

دانلود نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

عوامل موثر بر جوشکاری را نام برده و ۲ مورد از موارد تاثیر هر کدام بر کیفیت جوش را شرح دهید.

۲-دو روش جوشکاری را نام برده و قابلیت های هر روش را توضیح دهید.

۳-در صورت استفاده از الکترود معیوب چه معنایبی در جوش رخ خواهد داد؟

۴-انواع اتصال جوشی انواع جوش و انواع درز را نام برده و با رسم شکل بصورت شماتیک نشان دهید.

۵-چه عواملی باعث بروز معایب زیر در جوش می شود؟برای هر کدام از معایب دو دلیل ذکر کنید.

الف : ذوب ناقص  ب:تخلخل   ج:ترک   د: بریدگی کناره جوش

۶-جوش کاهش انقباض زاویه ای در جوشکاری چه تدابیری قابل اجرا است؟۴ مورد را نام ببرید؟

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

کد درس : ۱۳۱۳۳۱۵

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

جهت دانلود نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

دسته بندی : نمونه سوالات
16 views بارنمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

دانلود نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

۱-دو فاز اصلی بهسازی و ارتقا عملکرد لرزه ای ساختمانهای آسیب پذیر را نام برده و هر یک را به طور کامل تعریف نمایید.

۲-الف) عملکرد لرزه ای یک سازه به چه عواملی بستگی دارد نام ببرید. (۶مورد)

ب) دو مورد از مهمترین عوامل موثر بر تعیین ظرفیت لرزه ای ساختمان ها را بیان کنید.

۳-الف) سطح عملکرد ساختمان و معیار تقاضای لرزه ای را توضیح دهید.

ب) اهداف بهسازی پیشرفته را بیان نمایید؟

۴-دو نوع طیف بازتاب کاربردی در سطح بهسازی لرزه ای را نام برده و دامنه کاربرد هر یک را بیان کنید؟

۵-انواع جدا سازهای لرزه ای را از نظر ساختاری بیان کرده و چهار مورد از مهمترین آثار لرزه ای بکارگیری این سیستم را در ساختمانها ذکر کنید؟

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب

عنوان درس : نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

کد درس : ۱۳۱۳۳۶۴

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

جهت دانلود نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات فتوگرامتری ۳

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بارنمونه سوالات فتوگرامتری ۳

دانلود نمونه سوالات فتوگرامتری ۳ با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات فتوگرامتری ۳

در مورد انواع دوربین های عکسبرداری کدام مورد صحیح است؟

۱-مبدا دوربین با سیستم مختصات اقلیدسی نقطه اصلی است.

۲-دوربینی که در آن خطوط مستقیم طی عمل تصویر برداری بدون تغییر می باشند ، دوربین ایده آل است.

۳-در دوربین نرمالیزه شده فاصله اصلی c=1 و ماتریس دورانی آن ، ماتریس انعکاس است.

۴-در دوربین ایده آل فاصله اصلی به عنوان تنها پارامتر توجیه داخلی آن مشخص است.

با ثابت ماندن مقیاس ، اگر ارتفاع پرواز کم شود (نسبت به سطح منطقه) خطای کشیدگی تصویر ………………..

۱-ثابت می ماند   ۲-کم می شود   ۳-زیاد می شود   ۴-بسته به سرعت هواپیام کم یا زیاد می شود

کدامیک از اثرات زیر ممکن است هیچ خطایی وارد تصویر نکند ؟ (اگر شرایط فیزیکی تحت کنترل ما نباشید)

۱-اعوجاج عدسی   ۲-انکسار  ۳-اعوجاج صفحه فیلم   ۴-انحنای زمین

در یک عکس هوایی فتوگرامتری جا به جایی نسبت به تیلت ، اعوجاج عدسی و جابجایی ارتفاعی به ترتیب نسبت به کدامین نقاط حالت شعاعی دارند؟

۱-نقطه همبار – مرکز عکس – مرکز عکس   ۲-نقطه همبار – مرکز عکس – نقطه نادیر

۳-مرکز عکس – مرکز عکس – نقطه نادیر   ۴-مرکز عکس – نقطه نادیر – مرکز عکس

کدام یک از پردازش های ذیل با استفاده از معادلات شرط هم خطی امکان پذیر نیست؟

۱-ترفیع فضایی   ۲-توجیه نسبی  ۳-توجیه مطلق   ۴-خود کالیبراسیون

در فرآیند پالایش تصویر به وسیله چند جمله ای های عمومی ، افزایش درجه چند جمله ای مدل خطا ، چه تاثیری بروی دقت مدل حاصل دارد؟

۱-باعث کاهش دقت می شود   ۲-باعث افزایش دقت می شود

۳-تاثیری روی دقت مدل نخواهد داشت   ۴-وابسته به ماهیت خطا ، دقت کاهش یا افزایش می یابد

مزیت روش هم صفحه ای بر روش هم خطی کدام است؟

۱-تعداد نقاط مشترک کمتری نیاز دارد   ۲-به مقدار دهی اولیه نیازی ندارد

۳-می توان علاوه بر المان های مجهول موقعیت نقاط را بدست آورد  ۴-ماتریس مجهولات با افزایش تعداد نقاط مشترک افزایش نمی یابد

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : فتوگرامتری ۳

کد درس : ۱۳۱۳۰۹۱

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری ، مهندسی نقشه برداری

جهت دانلود نمونه سوالات فتوگرامتری ۳ از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ (اسامی مرحله اول)

دسته بندی : نمونه سوالات
11 views بار


۱ آذر ۹۶ –  اسامی دعوت شدگان مرحله اول جذب دانشجوی بورسیه کشتیرانی ج.ا.ا سال۱۳۹۶
ضمن تشکر مجدد از داوطلبان گرامی بدینوسیله اعلام میگرددکلیه دعوت شدگان مرحله اول ، بایستی بر اساس لیست ( به ترتیب نام خانوادگی ) طبق تاریخهای اعلام شده و همراه داشتن کلیه مدارک ( اطلاعیه شماره ۳ )، راس ساعت ۹:۰۰ صبح در محل شرکت تامین نیروی کشتیرانی ج.ا.ا به آدرس :
تهران ، لویزان ( شیان ) میدان شهید طجرلو (جنب میدان تره بار ) ساختمان موسسه آموزشی کشتیرانی حضور داشته باشند.
** تذکر مهم : عدم مراجعه در تاریخ ذکر شده به منزله انصراف خواهد بود.
لیست دعوت شدگان مرحله اول جهت کنترل مدارک ، دیدن فیلم آشنایی با کشتیرانی ج.ا.ا ، معاینات اولیه پزشکی و آزمون زبان انگلیسی بشرح ذیل میباشد.

برای مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید


۲۱ آبان ۹۶ – تمدید فرصت ثبت نام پذیرش دانشجوی بورسیه سال ۱۳۹۶

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند با توجه به استقبال شما عزیزان ، مهلت ثبت نام و تکمیل اطلاعات تمدید شد.
لذا آن دسته از داوطلبان که تا امروز موفق به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود نشده اند بایستی تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ به این امر مهم اقدام نمایند.
لطفا جهت آگاهی از جزییات بیشتر ، اطلاعیه شماره ۱ را مطالعه فرمایید
مهلت داده شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


۲ آبان ۹۶ – آگهی بورسیه دیپلمه های‌ ریاضی فیزیک و تجربی ، دیپلمه ها و دانشجویان ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی و برق- مخابرات الکترونیک هنرستان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اشتغال در کشتی‌های ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا. به عنوان افسر دریایی از بین دیپلمه های دارای مدرک پیش دانشگاهی در یکی از رشته های ریاضی فیزیک / علوم تجربی و دیپلم یا دانشجوی فوق دیپلم هنرستان در رشته های ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی و برق- مخابرات – الکترونیک با شرایط ذیل دانشجو می‌پذیرد.

مهلت ثبت نام از ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

قابل توجه : ثبت نام های قبل از موعد اعلام شده از سیستم حذف خواهد شد لطفا به تاریخ شروع ثبت نام دقت فرمایید.

۱- شرایط عمومی :
۱-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- جنسیت : مذکر
۳-۱- متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴-۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تایید مراجع ذیصلاح
۵-۱- عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.
۶-۱- نداشتن سوء‌ پیشینه به تایید مراجع ذیربط.
۷-۱- دید چشم ۱۰/۱۰ (بدون عینک) و نداشتن کور رنگی
۸-۱- حداقل قد ۱۷۰ سانتیمتر
۹-۱- فقط افرادی میتوانند ثبت نام کنند که:

– دوره خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند (مشمولین وظیفه بدون مهر غیبت)
– افرادی که در سال۱۳۹۶ ( تا زمان ثبت نام) دوره پیش دانشگاهی را تمام کرده و حداقل تا پایان سال از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
– افرادی که بواسطه قبولی در دانشگاه طی سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
– توجه: ((((( افراد با معافیت تحصیلی پس از مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰، آخرین وضعیت نظام وظیفه خود را دریافت نمایند و در مراحل بعدی جهت ارائه به مسئولین به همراه داشته باشند و بر اساس برگه استعلام باید در ردیف ۱۰ صفحه ثبت نام و مقابل عبارت “” تا تاریخ “” زمان تقریبی پایان اتمام معافیت تحصیلی را وارد نمایند.)))))
نکته مهم : (( افراد دارای معافیت( بجز معافیت تحصیلی) / کارت پایان خدمت و…. در این مرحله، اجازه ثبت نام ندارند . ))
· در شرایط مساوی اولویت با ایثارگران و خانواده معظم شهدا و مفقودین میباشد

۲-شرایط اختصاصی :
۱-۲- داشتن مدرک پیش دانشگاهی ( پایان تحصیلات کامل دبیرستانی) در رشته ریاضی فیزیک یا تجربی / دیپلم یا دانشجوی فوق دیپلم هنرستان رشته ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی ، برق/ مخابرات / الکترونیک به تایید مراجع ذیصلاح.
۲-۲- حداقل نمره ۱۴ معدل کتبی دیپلم
۳-۲- متولدین ۱۳۷۴/۰۷/۰۱و بعد
۴-۲- شرکت در آزمون کنکور سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶(نمره کل کنکور بدون اعمال سهمیه مورد نظر میباشد).
**((( افرادی در سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ در کنکور شرکت کرده اند و در شرایط حاضر دانشجو میباشند یا افرادی که تابحال در کنکور شرکت نکرده اند به ترتیب عدد ۲۰یا ۳۰ یا ۱۰ را در قسمت رتبه کشوری سال ۱۳۹۶ ثبت نموده و تصویر شناسنامه را مجددا بجای تصویر کارنامه کنکور ارسال نمایند.)))
· دانشجویان مقاطع کارشناسی و یا کاردانی ، بشرط آنکه از نظر سنی و سایر شرایط مشکلی نداشته باشند می توانند تا قبل از ترم آخر ( فارغ التحصیلی) ثبت نام نمایند
۵-۲- موفقیت درآزمون زبان انگلیسی ، آزمون روانشناسی و مصاحبه‌های علمی و عقیدتی.
۶-۲ – داشتن تندرستی و سلامت کامل جسمانی و روانی به تایید واحد درمانی کشتیرانی ج.ا.ا
· هر گونه مشکل جسمی شامل ضعف بینایی ، کوررنگی، نسبت قد به وزن نامتعارف (BMI ) ، پرانتزی پا، صافی کف پا ، نقص عضو ، واریکوسل ، انحراف ستون فقرات ، تتو ، خالکوبی ، خرابی شدید دندان ، وجود پلاتین بواسطه شکستگی اعضا بدن، فشار خون ، ناراحتی کبد ، ناراحتی کلیه ، ناراحتی روحی و روانی ، آثار خودزنی بروی بدن ، سابقه مصرف داروهای خاص و کم خونی عامل مردودی پزشکی خواهد شد.

۳- نحوه جذب :
۱-۳- افراد مورد نیاز با در نظر گرفتن نمرات بالاتر معدل کتبی دیپلم و رتبه های برتر کنکور و با توجه به دستور العملهای مصوب کشتیرانی دعوت و پس از طی مراحل معاینات اولیه پزشکی ، مصاحبه ، معاینات پزشکی کلی و گزینش، انتخاب می‌گردند. ، کشتیرانی در قبول و یا رد افراد مختار می‌باشد.
۲-۳- داوطلبین اطلاعات مورد نیاز سایت ثبت نام را بطور کامل وارد نموده و پس از تایید نهایی کد رهگیری که توسط سیستم ارائه میشود را جهت اقدامات بعدی نزد خود محفوظ خواهند داشت ( عدم دریافت کد رهگیری به منزله عدم ثبت نام می باشد).
۳-۳- داوطلبین از روشهای مختلف مانند برگزاری جلسه توجیهی ، نمایش فیلم و سخنرانی و نظایر آن در حد امکان با مشاغل دریایی و سایر مسائل مرتبط آشنا می‌گردند.
۴-۳- داوطلبین جهت انجام معاینات اولیه پزشکی توسط امور آموزش به واحد درمانی کشتیرانی ج.ا.ا معرفی و از قبول شدگان جهت انجام مصاحبه تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد
۵-۳- پذیرفته شدگان مصاحبه تخصصی جهت تشکیل پرونده و طی مراحل معاینات پزشکی کامل و گزینش به امور کارکنان کشتیرانی ج.ا.ا معرفی خواهند شد.
۶-۳- اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق سایت اعلام می‌گردد.
تبصره- متقاضیان موظفند پس از اگاهی رسمی از قبولی نهایی ، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به سپردن تعهدات و ضمانت‌های لازم اقدام نماید در غیر این صورت منصرف محسوب و از لیست ذخیره به ترتیب اولویت دعوت بعمل خواهد آمد.
۷-۳- تعهدات و ضمانت‌های لازم در یکی از دفاتر اسناد رسمی توسط امور آموزش از فرد و ضامنین اخذ می‌گردد.
نحوه سپردن تعهدات پذیرفته شدگان :
· پذیرفته شدگان مشمول میبایست ضمن سپردن ۱۰ سال تعهد خدمت ، بابت تضمین اجرای تعهدات ، سند رسمی یک باب منزل مسکونی یا آپارتمان ( شش دانگ) را به ارزش ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰(یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال جهت ضمانت پرداخت اقساط وام خود بابت تسهیلات دریافتی در رهن شرکت قرار دهد.
تبصره : در صورتی که ارزش قابل تعهد ملک مذکور به اندازه سقف مورد نیاز تعهد نباشد ، دانشجو میتواند ۶۰% مبلغ ضمانت را به صورت ملک و ۴۰% آنرا به صورت معرفی دو ضامن معتبر (کارمند رسمی ارگانهای دولتی / کاسب با جواز کسب) جهت ضمانت وام به صورت سفته در دفتر اسناد رسمی به شرکت ارائه نماید.
· قبول‌شدگان نهایی مشمول ، طبق بند “ب” ماده ۶۶ قانون نظام وظیفه عمومی ، از انجام خدمت نظام وظیفه ( بجز دوره آموزش نظامیگری مقدماتی و تخصصی) معاف خواهند بود .
تذکر شماره ۱ :
· دوران تحصیل حدود چهارسال به صورت شبانه روزی که شامل دوره نظری( در بنادر نوشهر و / یا بوشهر) و / یا تهران و دوره عملی ( بر روی کشتی) خواهد بود.
· دانشجویان بعد از اتمام دوران تحصیل(نظری و عملی) از موسسات آموزشی واقع در بنادر نوشهر یا بوشهر فارغ التحصیل خواهند شد.
· فارغ التحصیلان موفق، به منظور اخذ گواهینامه های شایستگی ،ملزم به شرکت در امتحانات شایستگی افسر دومی و مهندس سومی سازمان بنادر و دریانوردی خواهند بود.
· پذیرفته شدگان در طول تحصیل از کمک هزینه تحصیلی مصوب برخوردار خواهند بود که پس از اتمام تحصیلات و اخذ گواهینامه شایستگی به صورت قراردادی به استخدام کشتیرانی در خواهند آمد.
· کلیه هزینه های آموزشی با تسهیلات ویژه به صورت وام بدون بهره از طرف کشتیرانی اعطاء میگردد که پس از اخذ گواهینامه شایستگی و شروع قرارداد میبایست به صورت اقساط باز پرداخت گردد.
شروع تعهد خدمت از زمان دریافت مدرک شایستگی و معرفی به عنوان افسر ، محاسبه و دوران تحصیلی به عنوان زمان تعهد خدمت محاسبه نمیگردد.

تذکر شماره ۲ :
· مسئولیت صحت اطلاعات اعلام شده به عهده متقاضی بوده و در صورت مشاهده مغایرت آن با اطلاعات واقعی در هر مرحله ای ، از ادامه سایر مراحل جلوگیری خواهد شدو هزینه ها و مشکلات مرتبطه در عهده داوطلب میباشد.

تذکر شماره ۳ :
لازم است که متقاضیان جهت انجام بخشی از مراحل جذب بشرح ذیل :
۱- معاینات اولیه پزشکی و آزمون زبان انگلیسی به مدت حدود ۲ روز
۲- بشرط قبولی در مرحله اول ، جهت انجام تست روانشناسی، مصاحبه تخصصی ،تکمیل پرونده ، معاینات کلی و مراحل پذیرش، حدود یک هفته کاری
در شهر تهران حضور یابند و کلیه هزینه های مرتبطه ( ایاب و ذهاب / اقامت و غیره ) بر عهده داوطلب بوده و کشتیرانی، تعهدی نسبت به این هزینه ها نخواهد داشت.

ضمنا افرادی که در مراحل مختلف دعوت میشوند از آوردن همراه جدا خودداری نمایند.

برای مشاهده آگهی استخدام در سایت کشتیرانی اینجا کلیک نمایید

لطفا به این مطلب رای دهید

[رای ها: ۲ امتیاز: ۴٫۵]لینک منبع

Page 1 of 5012345...102030...Last »